Hronika

IA: Ubrzati reformu policije

Rezultat realizacije Strategije razvoja Uprave policije daleko je od zadovoljavajućeg, jer više od 60 odsto predviđenih obaveza nije ispunjeno, poručeno je iz Instituta alternativa (IA).

Strategija je, kako je rekla Aleksandra Vavić iz IA, na prvi pogled sveobuhvatna, jer predviđa aktivnosti u ključnim oblastima za reformu policijske službe, kao što su borba protiv kriminala, bezbjednost građana, borba protiv korupcije i bolje upravljanje ljudskim kapacitetima.

“Međutim, ova Strategija nije previše ambiciozna, a predviđa i određeni broj mjera koje su zapravo ono što već predstavlja svakodnevni rad policije, što je u tom dijelu obesmišljava. Osim što je stepen realizacije mjera zadovoljavajući jedino ako posmatramo tehničke mjere, prvi pomaci su se desili na planu upravljanja ljudskim resursima”, saopštila je ona.

Prema njenim riječima, policija i dalje ima problema u upravljanju ljudskim resursima, a i građani vjeruju da su “veze” i dalje problem: skoro polovina građana Crne Gore smatra da se kadar u policiji zapošljava pomoću političkih veza, a ne na osnovu svojih zasluga.

“U više strateških dokumenata Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije je prepoznato da nedostaju tačne procjene o potrebnom broju službenika, ali i drugi nedostaci, kao što su nejasno uređene šanse za napredovanje, i nepostojanje planske upisne politike na Policijskoj akademiji, što se kasnije negativno odražava na MUP i UP”, dodaje Vavić.

Međutim, kako je rekla, i ono što u strateškim dokumentima ispravno prepoznato kao problem, još nije riješeno.

“Važećom strategijom predviđeno je da se donese petogodišnja projekcija potrebnog broja policijskih službenika sa završenom Policijskom akademijom, što nije realizovano do kraja protekle godine. Dakle, upravljanje ljudskim resursima u najbrojnijem organu naše uprave se i dalje dešava spontano i neplanski”, saopštila je Vavić.

Ona je podsjetila da je i Evropska komisija u Izvještaju o Crnoj Gori za 2016. godinu kao bitno pitanje u policiji navela potrebu da se cjelokupan proces reforme nastavi obezbjeđivanjem centralizovanog procesa transparentnog zapošljavanja.

U tom smislu, smatra Vavić, pozitivan pomak u proteklom periodu predstavlja formiranje posebne Službe koja će se starati o upravljanju ljudskim resursima, planiranju obuka službenika i praćenju karijernog sistema.

“Osim racionalizacije prekobrojne policijske službe, kojoj nedostaju specijalizovani kadrovi, Uprava policije u nastavku godine mora da pojednostavi svoju strukturu smanjivanjem broja rukovodilaca i broja centara bezbjednosti, kako bi poboljšala internu komunikaciju, realizaciju zadataka i time doprinijela efikasnosti u radu”, poručila je Vavić.

Send this to a friend