Hronika

IRF će tužiti Demokrate zbog neistina

Investiciono razvojni fond IRF sa indignacijom odbacuje sve optužbe i navode Demokratska da je ta institucija učestvovala u milionskim pronevjerama i da je član kriminalne organizacije. Jasno poručuju da će Demokrate imati priliku da pred nadležnim organima objasne motive za konstrukciju neistina koje iznose u javnost.

IRF podsjeća da je faktoring kratkoročni kredit namijenjen prije svega privrednim subjektima koji žele da ojačaju svoju likvidnost na račun bonitetnih kupaca i kvalitetnih proizvoda ili usluga i ovim programom se žele obezbijediti uslovi za poboljšanje likvidnosti crnogorskih preduzeća i preduzetnika, posebno proizvođača.

“IRF u skladu sa Zakonom o Investiciono-razvojnom fondu, član 11, sredstva za poslovanje stiče iz prihoda ostvarenih svojim poslovanjem, pa je kroz pomenuti plasman između IRF-a i preduzeća HD “Laković” ostvaren prihod u iznosu od preko 28.000 eura. Sredstva koja su prenijeta dobavljaču “Solo”, po Ugovoru o Faktoringu sa preduzećem HD “Laković” (br. Ugovora 05-15001-1469/1) od 10.marta 2016. godine, zaključno sa 17.martom 2017. godine su izmirena i na taj način je kredit u potpunosti vraćen bez dana kašnjenja uz glavnicu, sa pripadajućom kamatom od preko 17.000 eura i naknadom u iznosu od preko 11.000 eura. Dakle, nije moguće govoriti o bilo kakvim radnjama na štetu IRF-a jer je kredit vraćen u rokovima”, ističu u ovoj instituciji.

Napominju da IRF plasira sredstva putem faktoringa od 2011. godine i da Skupština akcionara na godišnjem nivou usvaja Godišnji i Finansijski plan u kojima je predviđen instrument faktoring tj. otkup potraživanja koji predstavlja podršku likvidnosti, posebno proizvodnih preduzeća.

“Zahtjevom od 23. februara 2016. godine preduzeće HD “Laković” je apliciralo za faktoring aranžman kod IRF-a pri čemu je dostavljena uredna dokumentacija u kojoj su bile priložene fakture u skladu sa procedurama. Na osnovu dostavljene dokumentacije, pripremljena je  kreditna aplikacija koja je proslijeđena Kreditno-garantnom odboru koji je na sjednici od 8.mrta 2016. godine podržao taj kredit, a 10.marta 2016. godine odobren na  sjednici Odbora direktora. Ugovor o faktoringu sa preduzećem HD “Laković”, je potpisan 10.marta 2016. godine, te je na osnovu potpisanog Ugovora i dokumentacije potpisane cesije na osnovu koje su prenijeta sredstva”, objašnjavaju oni.

Stoga, ističu, IRF nije mogao imati uvida, niti je dužan kao finansijska institucija da bilo kojom procedurom predviđa način saradnje između HD “Lakovića” i preduzeća “Solo”, niti je to posao IRF-a.

“Ugovorom je predviđeno da komitent garantuje za istinitost i prenosivost ustupljenih obaveza. Ročnost svih navedenih faktura je 120 dana, te su po prvoj fakturi sredstva vraćena u periodu od 31.maja 2016. do 9.juna 2016. godine, po drugoj fakturi od 6.septembra 2016. godine do 20.septembra 2016. godine, po trećoj fakturi od 22.septembra 2016. godine do 25.oktobra 2016. godine i po četvrtoj fakturi sredstva su vraćena od 21.novembra 2016. do 17.marta 2017. godine. Dakle, do poslednjeg eura je kredit vraćen”, ističu oni.

Prema njihovim riječima, pokušaj ataka na državu od strane Demokratske Crne Gore je evidentan i predstavnici te partije žele da spriječe obezbjeđivanje novih 100 miliona eura za Crnu Goru potpisivanjem Ugovora između IRF-a i EIB-a, a time ujedno i da spriječe otvaranje novih radnih mjesta.

Takođe, ponavljaju, da IRF posluje po tržišnim principima, a to znači da na međunarodnom tržištu kapitala obezbjeđuje kreditna sredstva, ta sredstva plasira u crnogorsku privredu i odgovoran je za vraćanje tih sredstava.

“U slučaju kada se obezbjeđuje kreditna podrška kod međunarodnih finansijskih institucija, svaki projekat prolazi procedure odobrenja od strane organa te međunarodne finansijske institucije. Dakle, IRF nije budžetska institucija što podrazumijeva da ne obezbjeđuje sredstva iz Budžeta Crne Gore i da time sredstva za kredite ne obezbjeđuju poreski obveznici Crne Gore, već se sredstva obezbjeđuju na tržištu. Na taj način, IRF po tržišnim uslovima obezbjeđuje pokriće svih troškova koji su potrebni za realizaciju svoje poslovne politike”, kazali su oni.

Sa tim u vezi, IRF sa indignacijom odbacuje sve optužbe i navode Demokrata.

“Oni će imati priliku da pred nadležnim organima objasne motive za konstrukciju neistina koje iznose u javnost. Kada bi mladi stručnjaci iz Demokratske Crne Gore znali šta je faktoring, onda bi bili svjesni činjenice da se upravo podržava mali proizvođač koji proizvodi papirnu galanteriju, a isto tako i trgovački lanac i da se umjesto inostranih proizvoda favorizuje domaća proizvodnja”, poručuju oni.

Send this to a friend