Hronika

Nastavlja se uspješna saradnja MUP-a i UNDP-a

Uspješna saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova i Programa Ujedninjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori ogleda se kroz kvalitetno sprovedene zajedničke projekte, a dinamična saradnja biće nastavljena i ubuduće, poručeno je sa prvog zvaničnog susreta ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića i nove stalne predstavnice UNDP Daniele Gašparikove.

Kako je saopšteno iz MUP-a, sagovornici su se osvrnuli na ključne oblasti saradnje, a Nuhodžić je podsjetio na pozitivne rezultate kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, koju MUP i UNDP zajednički sprovode, kroz Centar za kontrolu lakog naoružanja u jugoistočnoj Evropi SEESAC, u saradnji sa Orzgnizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS i drugim partnerima u cilju podizanja svijesti javnosti o štetnosti posjedovanja oružja i u cilju podrške punoj implementaciji Zakona koji reguliše tu oblast.

“Od naročitog značaja, kako je kazao ministar, je i podrška UNDP u strateškim i operativnim aktivnostima na smanjenju nezakonitog posjedovanja i krijumčarenja lakog i malokalibarskog naoružanja. Ministar se takođe zahvalio UNDP-u i SEESAC-u na podršci u kreiranju i usvajanju Regionalne mape puta za održivo rješenje za ilegalno posjedovanje, zloupotrebu i krijumčarenje lakog i mlaokalibarskog oružja, na Zapadnom Balkanu do 2024. godine”, navode u MUP-u.

Posebnu pažnju Gašparikova i Nuhodžić posvetili su oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te aktivnostima koje Ministarstvo na tom planu sprovodi, kao i rezultatima multiresorskog Operativnog tima koji je formiran prošle godine, a koji čine predstavnici različitih institucija i nevladinog sektora.

“Pozitivne rezultate na planu suzbijanja porodičnog nasilja prate i aktivnosti unapređenja sistema i jačeg uvezivanja nadležnih institucija, pa je u tom smislu, kako je kazao ministar, uz podršku UNDP uspostavljena zajednička baza podataka Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva rada i socijalnog staranja, u cilju efikasnog i pravovremenog praćenja slučajeva porodičnog nasilja. Projekat uspostavljanja zajedničke baze podataka zvanično će biti predstavljen 23. maja”, dodaju u Ministarstvu.

Gašparikova je pohvalila dosadašnju saradnju MUP-a i organizacije koju predstavlja, posebno u pogledu prikupljanja i uništavanja viškova lakog i malokalibarskog oružja koje posjeduju građani, kroz SEESAC.

“Ona je takođe poručila da će i u narednom periodu, kroz realizaciju započetih i pokretanje novih projekata, UNDP nastaviti da podržava aktivnosti za dobrobit svih građana i građanki i da aktivno doprinosi daljem napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Zajednički je konstatovano da prostor za unapređenje saradnje postoji kroz razvijanje konkretnih, pojedinačnih projekata, koji će doprinijeti izgradnji što efikasnijeg sistema za borbu protiv nasilja, te uspostavljanju novih vidova saradnje na planu kontrole naoružanja i suzbijanja ilegalnog oružja”, zaključuju u MUP-u.

Send this to a friend