Kolumne

Odbrana fotelja

Nebojša Mrvaljević

Piše: Nebojša Mrvaljević

Pokušaj jedne od političkih grupacija na javnoj sceni Crne Gore da pronađe izlaz iz „vrzinog kola“ koji se ogleda u balansu nemoći, izazvao je javne i političke reakcije dojučerašnjih saboraca. Reakcije su dominantno panične i vrlo maliciozne, što ukazuje na nedostatak demokratskih kapaciteta vođenja političke borbe i fleksibilnost u zalaganju za svoje ciljeve.

Prije dvije godine mobilizacija je vršena pod motom „odbrane svetinja“ iako je to najmanje veze imalo sa slobodom vjerovanja i upražnjavanja vjerskih obreda već sa ovozemaljskom težnjom posjedovanja materijalnih, u ovom slučaju kulturno-istorijskih i sakralnih objekata i spomenika. Ovaj pokušaj da materijalna sakralna i kulturno-istorijska dobra postanu osnov za falsifikovanje istorije je posebna priča.

Sada je na sceni pokušaj „odbrane fotelja“ i pozicija moći, zaposjednutih kroz političku i partijsku raspodjelu praćenu nepotizmom uz nezapamćeno bezočno zapošljavanje uže i šire porodice, kumova i ličnih prijatelja. Meritokratija je poklekla pred partokratijom. Neminovnost ponovne preraspodjele političke moći, kroz različite modele, a u krajnjem, preraspodjele koja će morati završiti izborima, je očigledna. Razumljiva je težnja pojedinaca i političkih subjekata, koji sada vrše vlast, da u ovaj proces uđu sa što bolje startne pozicije. A vršiti vlast, bio ona izvršna ili zakonodavna, daje mogućnost korišćenja i samim tim i zloupotrebe državnih resursa.

Još dva elementa upotpunjuju ovu sliku. To je pokušaj međusobnog prelivanja članstva i simpatizera unutar partija dosadašnje skupštinske većine, prvenstveno kroz radikalizaciju djelovanja. Drugo je stvaranje političkih uslova za osnivanje nove stranke desnog centra od strane dosadašnjeg premijera i njemu lojalnih ministara.

Javna okupljanja u prethodne dvije noći predstavljaju jedno od univerzalno priznatih i fundamentalnih ljudskih prava, sadržano u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. Osim međunarodnim dokumentima, pravo na mirno okupljanje u Crnoj Gori garantovano je Ustavom i Zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama. To pravo se koristi radi izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i ciljeva, protesta, interesa i različitosti. Svako ima pravo da organizuje javno okupljanje, bez odobrenja, u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Isto kao što je to bilo pravo građana i na Cetinju 04. i 05. septembra 2021. godine.

Ono što prati ova javna okupljanja, uzrokovana najavom političkih koraka za izlaz iz besmislene situacije u kojoj se našla naša društvena zbilja, je drsko i maliciozno vrijeđanje pojedinaca na nacionalnoj osnovi. Svako vrijeđanje i etiketiranje po osnovu bilo kog ličnog svojstva je neprihvatljivo i kao mogući trend vrlo štetno za crnogorsko društvo. Od strane političkih inspiratora i aktera koji žele da se nametnu kao organizatori, dominira pozivanje na „narod“, „narodnu volju“, „izdaju naroda“ … potpuno zaboravljajući ili čak i namjerno preskačući činjenicu da je Crna Gora država građana, a građanin jeste nosilac suverenosti u svakom smislu!

Takođe se namjerno zaboravlja da je poslanik samostalan u svom djelovanju i vlasnik svog mandata. Pokušaj korišćenja zakonodavnog okvira prema potrebi i kako politički interesi nalažu je očigledan i ne može i neće dati trajnije rezultate. Svaka od partija i koalicija koje su učestvovale na izborima ima političku i moralnu odgovornost prema svom članstvu i simpatizerima i njihovo je suvereno pravo da sa tom odgovornošću raspolažu. Sve drugo je demagogija za rad političkih interesa.

Vrlo složen politički momenat, sa nedovoljno jasnom zakonskom regulativom, uz ne adekvatnu političku pismenost jednog broja učesnika, otvaraju prostor za političku manipulaciju i zloupotrebu nezadovoljnih, jačajući kod njih osnovne egzistencijalne strahove. Radikalizacijom metoda djelovanja pokušava se nadomjestiti trenutan nedostatak brojnosti učesnika javnih skupova. Nadamo se da se ovo neće nastaviti ni produbljivati jer bi tada rizik od eskalacije nasilja i stvaranja atmosfere haosa porastao.

Nadamo se da će politički subjekti, koji u ovom momentu bauljaju u mraku svojih strahova, prepoznati svoj politički interes da participiraju u novoj političkoj realnosti i iz pasivne uloge posmatrača ili žrtve pređu u poziciju aktivnog učesnika.

I zato „odbrana fotelja“ će biti kratkog daha, jer ne preživljavaju najjači ili najveći već oni koji su spremni da se mijenjaju!

(Autor je izvršni direktor NVO Forum slobodnih građana LUČA, analitičar, građanski aktivista)

Send this to a friend