Djeca

Odgajite samostalno i sposobno dijete: RIE metod vaspitanja

RIE metod vaspitanja stekao je veoma veliku popularnost među roditeljima širom svijeta, a koje su njegove osnove i kakvi ljudi će postati vaši mališani ukoliko ga primjenjujete, saznajte u tekstu koji slijedi.

Svaki roditelj istražuje i traži metod vaspitanja ili više njih, koji odgovaraju senzibilitetu i karakteru njegovog djeteta. Jedan od veoma prihvaćenih posljednjih godina postao je Resources for Infant Educarers, poznatiji kao RIE metod vaspitanja, koji su prihvatili i primjenjuju i mnogi poznati roditelji.

Ovaj metod ima za cilj da poveća nezavisnost i sposobnost budućih odraslih jedinki, a jedan od osnovnih principa je da pustite dijete da samo uči i istražuje, tako što ga nećete forsirati da na primjer, provodi vrijeme na stomaku ili da sjedi uspravno prije nego što samo pokaže da je spremno.

Smatra se da stvari kao što su igračke i časovi sporta samo odvlače pažnju djeci kojoj su zapravo potrebna relaksacija i prirodna stimulacija kako bi se potpuno razvila. Jedna od kontroverzi koje prate ovaj metod je ta što oni koji ga primjenjuju smatraju da kada dijete plače ne treba ga tješiti, već ga pustiti da plače dok se ne umiri samo.

Osnove RIE metode

U osnovi RIE metode nalazi se poštovanje djeteta.

Nije dovoljno samo da poštujete bebu, moramo i da joj pokažemo to poštovanje svaki put kada komuniciramo sa njom. Poštovati dijete znači ponašati se prema njemu kao prema jedinstvenom ljudskom biću od samog rođenja, jer djeca znaju mnogo više nego što mi mislimo.

Cilj metoda

Cilj metoda je da se odgaji autentično dijete jer se takvo dijete osjeća sigurno, bude samostalno, osjeća se kompetentno da samo uradi neki zadatak i bude povezano sa ljudima.

Ovom metodom vaspitanja pomažete djetetu da se osjeća sigurno, da osjeća da ga cijenite, da osjeća “hej, neko je iskreno zainteresovan za mene”, a sve to postižete na način kojim ga gledate i slušate. Način na koji komunicirate sa djetetom utiče na cjelokupnu ličnost djeteta i ugao iz kog će posmatrati svijet.

Povjerenje u sposobnosti novorođenčeta

Roditelji koji praktikuju ovaj metod vjeruju da i novorođenče može da bude inicijator, i da istražuje svoje sposobnosti.

Upravo to povjerenje je pomoć koja je potrebna djetetu kako bi naučilo da uživa u otkrivanju spostvenih sposobnosti.

Posmatranje

Ovaj metod koji u osnovi ima poštovanje djeteta, u praktičnoj primjeni zasniva se na posmatranju. RIE metod podstiče roditelje da što više pažljivo posmatraju svoje dijete kako bi razumjeli način na koji ono komunicira, kako bi razumjeli njegove potrebe.

Što je više posmatranja, to je veće razumijevanje. Što više razumijemo dijete više i cijenimo njegovu sposobnost brzog učenja, koja je naročito izražena tokom prve tri godine života. Kada vidimo šta sve naše dijete može da uradi samostalno, sve manje ga podučavamo, a sve više mu obezbjeđujemo stimulativno okruženje.

Uključivanje djeteta

Tokom uobičajenih aktivnosti koje se tiču njege djeteta (mijenjanje pelena, hranjenje, kupanje…) čak i novorođenče može da postane aktivan učesnik, ako se roditelji potrude. Roditelji su ti koji stvaraju šanse za interakciju, saradnju i obostrano uživanje u svakom trenutku koji provode sa djetetom.

“Napunjena” pozitivnim iskutvima, beba je spremna da istražuje okruženje uz minimalnu intervenciju i miješanje odraslih.

Veoma je važno tokom primjene ovog metoda da se djetetu ne tepa, nego da se sa njim razgovara kao sa odraslim čovjekom.

Okruženje

Uloga roditelja je da djetetu obezbijedi okruženje u kom ono može nesmetano da radi sve one stvari koje su mu prirodne. Što je okruženje predvidivije i poznatije, bebama je lakše da uče.

Kako postaju aktivnije, bebama je potreban bezbjedniji prostor za kretanje. Njihova prirodna želja za kretanjem ne smije biti sputana neadekvatnim okruženjem.

Takođe, djetetu se daje da se igra, na primjer, sa šerpicama i kašikama, umjesto skupim, svjetlećim igračkama koje proizvode razne zvukove.

Vrijeme za neometanu igru i istraživanje

Jedno od načela RIE metoda je da se djetetu obezbijedi mnogo vremena za neometanu, samostalnu igru. Umjesto da pokušavate da naučite dijete novim vještinama, cijenite i divite se onome što beba već zna i radi u tom trenutku.

Dosljednost

Za uspješnost ovog metoda važno je rano uspostavljanje granica i dosljedno pridržavanje osnovama metoda.

Send this to a friend