Djeca Samopoštovanje je presudno

Prepoznajte manjak samopouzdanja kod djece i pomozite im

Samopoštovanje je presudno za dječje akademske uspjehe, bavljenje aktivnostima, društvene odnose i, na kraju, njihov osjećaj opšte dobrobiti.

Djeca sa niskim samopoštovanjem obično su sramežljiva i zatvorena u sebe, sa samonametnutim ograničenjima i fiksnim načinom razmišljanja.

Oni sa visokim samopoštovanjem su aktivni, svjesni su svoje vrijednosti i, što je možda najvažnije, osjećaju se dobro u svojoj koži, objašnjavaju psiholozi za Positive Psychology.

Odmah reagujte

Glup sam, ne znam to, mrzim sebe, da se barem nisam rodio, i druge samodestruktivne dječje izjave najbolje je odmah iskorijeniti, napominju dječji psiholozi.

Negativno zaključivanje o sebi mnogo je gore od ostalih loših navika, poput grickanja noktiju, jer direktno napada ličnost djeteta i može da utiče i na doživotno poimanje samog sebe.

Nedostatak samopouzdanja, loše raspoloženje, depresija, otežano sklapanje prijateljstava i ljubavnih veza, loše ocjene i neuspjesi na poslu – samo su neke od štetnih posljedica negativnih misli i rečenica koje upućuju na lošu sliku o sebi.

Stručnjaci upozoravaju roditelje da moraju odmah da reaguju i i naprave “plan akcije” kako bi pomogli djetetu da prestane s lošom navikom.

Pohvale i riječi podrške ne treba podcjenjivati jer one imaju veliku moć, kao i druženje sa djetetom i pokazivanje pažnje i ljubavi. Prvi korak u tome je saslušati probleme i pokazati djetetu kako nisu nerješivi.

Samo najbolje o djeci

Iskoristite svaku priliku da pred drugima pohvalite dijete. Kada ono to čuje da govorite prijateljima kako je sposobno, pametno ili dobro, brže će naučiti sebe da cijeni.

Tjeranje tamnih oblaka

Kroz igru i smijeh objasnite djetetu kako biste htjeli da prestane sa samodestruktivnim komentarima. Prikažite mu negativne misli kao tamne oblake i naučite ga kako da ih otjera samouvjerenim mišljenjem.

Ugovor o nenapadanju

Sklapanje “ugovora” o zaustavljanju negativnih rečenica može da podstakne dijete da stvori pozitivno mišljenje. Kada čujete da govori da je glupo ili nesposobno, odmah ga zaustavite i podsjetite na “ugovor”.

Sopstveni primjer

Ako dijete čuje oca i majku da govore negativno o sebi, i ono će početi sebe da doživljava i kao nesposobno. Dijete mora da zna da je voljeno u dobru i u zlu, napominju psiholozi.

Neka mu greške budu podsticaj da ih ispravi u budućnosti i da nešto na njima nauči, a ne da upadne u ponor tuge i mržnje prema samom sebi.

Send this to a friend