Psihologija

Arhtektura objašnjava psihičke poremećaje

Da li ste, ukoliko ga imate, svoj mentalni poremećaj zamišljali u obliku kuće?

Federiko Babina je upravo objavio projekat “Archiatic”, u kojem mentalne poremećaje predstavlja kao arhitektonska djela.
Crteži su uistinu apstraktni, ali za one koji se bore sa psihičkim problemima razumljivi su.

INSOMNIJA

Poremećaj u ishrani

Narkolepsija

Polni poremećaj

Paranoja

Opsesivno-kompulsivni poremećaj

Demencija

Bipolarnost

Depresija

Šizofrenija

Disleksija

Send this to a friend