Psihologija

Jednostavnost, vrata koja vode ka sreći

Šta je život i koja je naša uloga u njemu? Jeste li se to ikada zapitali? Mislite li da je svrha ljudskog života ovo što danas živimo; obaveze, karijere, računi, brige, problemi i vječna potraga za srećom i ljubavlju!?

Da li je život zaista tako komplikovan sam od sebe, ili smo mi ti koji ga činimo komplikovanim!? Kako je moguće “dostići” jednostavnost?

Smisao života je vječno pitanje koje izvire u našoj svjesnosti, od kada je čovječanstva čovjek je u potrazi za smislom svoga postojanja. No, čini se da naše potrage uglavnom uvijek odlaze u pogrešnom smjeru. Jedan od glavnih razloga zašto je tako jeste sužena svijest čovjeka, to jest nemogućnost bivanja u svjesnosti sadašnjeg trenutka.

Zašto je teško ostati svjestan sebe i trenutka u kojem bivamo?

Ljudski um je ‘dizajniran’ tako da ima neograničenu mogućnost sakupljanja memorije koju pohranjuje u svoj svjesni aspekt (5%) i podsvjesni aspekt (95%). Upravo ta memorija sačinjava sve ono sa čime se poistovjećujemo. U njoj se nalaze sva naša iskustva i uvjerenja koja određuju kvalitet naših misli, riječi i djela. Um ne umije da bude miran sam od sebe. On konstanto prebira po svome sadržaju i traži nešto s čime bi mogao uporediti trenutak i situaciju u kojoj se trenutno nalazi. Na taj način on nas neumoljivo odvlači iz svjesnosti sadašnjeg trenutka i onemogućuje nas da svjesno kreiramo svoj život.

Kako je istinski sadašnji trenutak sam po sebi prazan, spokojan i vječno nov (u njemu sve završava i sve počinje), a ono što u njemu proživljavamo je samo rezultat djelovanja u prošlosti, naš um koji je vječno zaposlen upoređivanjem, biva primoran da se oslanja na svoja uvjerenja i pređašnja iskustva te na taj način on povlači prošlost u sadašnji trenutak prenoseći tako sve naše strahove i ograničenja u postupke koje činimo sada, a koji određuju našu budućnost. Takav nekontrolisani um kojeg posjeduje većina nas (više od 90% ljudi nema kontrolu nad svojim mislima, emocijama, željama…), ograničava naše postojanje u uvjerenjima i strahovima koji su rezultat naših pređašnjih iskustava. To je upravo glavni razlog zašto većina ljudi doživljava svoj život kao vječnu borbu.

Jednostavnost života i bivanja u njemu

“Tamo gdje prestaje borba, nastupa mir”

Tajna sreće, uspjeha, zadovoljstva, ljubavi i svega što je uzvišeno, nalazi se u jednostavnosti bivanja. Uistinu, tamo gdje prestaje svaka borba, svaka potraga, svaka težnja…tamo nastupaju; mir, sreća, zdravlje, blaženstvo, bogatstvo…Većinu svoga života se fokusiramo na svoje probleme i na pronalaženje načina pomoću kojih bi se izvukli iz njih, taj fokus je pretvorio život u jedan veliki problem. Jer uistinu, mi možemo živjeti samo ono na šta je usmjerena naša svijest, naš fokus, naša prisutnost. Ne možemo očekivati i zahtijevati sklad u životu, a da prije toga nismo uspostavili sklad u svom umu. To je jednostavno tako očito ali opet ostaje skriveno mnogima od nas.

Kako ne brinuti

Briga je u svojoj osnovi misao koja na osnovu iskustava iz prošlosti strahuje za sadašnjost i budućnost. Već sama definicija brige nam jasno ukazuje da je ona ništa drugo do iracionalan strah koji zapravo nema nikakve veze sa stvarnošću. Ono što čini naše brige stvarnima jeste naš fokus na njih. Taj fokus povlači brigu (iskustvo + uvjerenje + emocija) u naš sadašnji trenutak iz kojeg kako smo rekli izvire sve ono što smo živjeli, što živimo i što ćemo živjeti.

Čovjek je toliko naviknut na brige da ih je počeo smatrati svojom odgovornošću, misleći da će se dogoditi nekakva katastrofa ako ne brine dovoljno o svemu. No događa se upravo suprotno, ali zbog suženog djelovanja svijesti mi to često ne možemo uvidjeti.

Naš sadašnji trenutak se sastoji od dva aspekta bivanja – unutrašnji i spoljni

Unutrašnji aspekt sadašnjeg trenutka je stvaralački. On se sastoji od onoga što se ispoljava u našoj svjesnosti u trenutku našeg bivanja. U njemu se očituje naša stvaralačka moć koje nažalost nismo dovoljno svjesni. Sve čega se dotakne naša svjesnost postaje stvarnost koju proživljavamo, to uistinu jeste tako i ne može biti nikako drugačije.

Spoljni aspekt sadašnjeg trenutka je iskustveni, u njemu proživljavamo sve ono što smo kroz unutrašnji aspekt privukli u svoju stvarnost. Ono što se događa u spoljnom aspektu sadašnjeg trenutka je fiksno, na to više ne možemo uticati u materijalnom smislu. Kao primjer možemo uzeti osobu koja je zbog svojih djela u prošlosti završila u zatvoru. Zatvor je sada stvarnost njegovog bivanja u spoljnom aspektu sadašnjeg trenutka. Ta osoba sada ima dvije mogućnosti; da prihvati svoju stvarnost i sačuva svoju unutrašnju slobodu ili da se prepusti očaju trenutne situacije i na taj način izgubi i svoj unutrašnji mir. Isto načelo važi u svakidašnjem životu svih nas.

“Briga ne rješava sjutrašnje probleme, ona odnosi današnji mir”.

Prihvatanje

Svaka promjena uvijek dolazi iznutra. No da bismo bili u stanju da se mijenjamo mi prvo moramo da naučimo da prihvatamo svoje greške koje su plod življenja u neznanju. Prihvatanje nas oslobađa krivice, depresije i briga. Zbog toga je neophodno za nas da istinski ovladamo tom našom  uzvišenom osobinom. Upravo je prihvatanje ona tačka u sadašnjem trenutku gdje staro završava, a novo počinje, bez prihvatanja mi ostajemo vječno vezani za svoja uvjerenja i strahove.

Treba biti svjestan da se sve ovo ne događa preko noći, potrebno je dobro upoznati sebe kako biste bili u stanju svjesno određivati svoj sadašnji trenutak. Bitno je samo krenuti na to putovanje ka sebi, jer ako ne krenemo proći će i cio život, a mi se nećemo maknuti sa mjesta.

Život je suviše lijep i čaroban da bismo ga potrošili uludo brinući i skupljajući bogatstvo za sjutra koje nikada ne dolazi. Sve što postoji je sada i zato sada treba živjeti.

Send this to a friend