Psihologija

Naljutite se ukoliko želite da vas primijete

Met Vilijams sa Univerziteta u Melburnu, ispitivao je vrijeme potrebno da dobrovoljci reaguju na različite izraze lica.

U istraživanje je uključio 78 muškaraca i 78 žena od kojih je tražio da posmatraju setove od 4 do 8 fotografija lica koje su izražavale različita raspoloženja.

Za većinu izraza lica, dodavanjem drugih, neutralnih izraza u svrhu odvraćanja pažnje, vrijeme uočavanja se produžavalo.

Međutim, dodavanjem slika sa ljutim izrazima lica, vrijeme reakcije redovno se skraćivalo.

Dakle, i žene i muškarci su brže uočavali ljute izraze lica od drugih raspoloženja.

Najbrža reakcija uslijedila je od strane muškaraca upravo na prikaz agresivnog muškog lica.

Send this to a friend