Psihologija Karma je budističko vjerovanje

Onaj koji pomaže drugome čini dobro sebi

Karma je budističko vjerovanje da nije samo karakter svakog čovjeka već i čitava sudbina u sadašnjem životu posljedica njegovih postupaka u ranijem životu.

Da li će nam biti dobro ili loše u budućem životu zavisiće baš od naših napora koje smo uložili u sadašnjem životu da izbjegavamo loša i činimo dobra djela.

Ophodite se prema svakom čovjeku na koga vas nanese put kao prema sebi, postupajte prema njemu onako kako biste željeli da drugi postupaju prema vama. Na taj način ćete posijati sjeme dobrih djela i bogata žetva vas neće mimoići.

Neka sledeće riječi budu vaša amajlija:

Onaj koji šteti drugome, čini zlo sebi.

Onaj koji pomaže drugome, čini dobro sebi.

Prestanite sebe smatrati samostalnim bićem i stupićete na put istine.

Onaj koji nanosi bol drugome, nanosi zlo sebi.

Onaj koji pomaže drugome, pomaže sebi.

Neka nestane zabluda ličnosti i vi ćete stupiti na pravedan put.​

Send this to a friend