n1 Zagreb

Region

Ukinut JMBG u Hrvatskoj

Hrvatski sabor će raspraviti konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju jer se danom prestanka važenja tog zakona, 1...

Send this to a friend