Evropa

Ulazak u Šengen sedam eura od 2021. godine

Građani trećih zemalja, koji su inače oslobođeni plaćanja viza, među njima i građani Crne Gore, plaćaće od 2021. godine sedam eura odobrenje za ulazak u šengensku zonu, predviđeno je dogovorom o Evropskom sistemu za putne informacije i odobrenja (ETIAS). Dogovor su potvrdili predstavnici zemalja članica EU, a ostaje da tu odluku usvoje Evropski parlament i Evropski savjet.

Ambasadori zemalja članica EU potvrdili su sporazum ETIAS, postignut između bugarskog predsjedavanja Uniji i Evropskog parlamenta, koji se odnosi na nova pravila za putovanje građana trećih zemlja u šengenski prostor.

Očekuje se saglasnost Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta. U Evropskom savjetu navode da će se novi sistem primjenjivati na državljane trećih zemalja koje su oslobođene viza.

“Sistem će se primjenjivati na državljane trećih zemalja koje su oslobođene viznog režima. Oni će prijavom preko interneta morati da dobiju ovlašćenje za putovanje prije ulaska u Šengen. Za takvu prijavu podnosilac zahtjeva će plaćati naknadu za putovanje u iznosu od sedam eura”, naveli su u Evropskom savjetu.

Sistem ETIAS je predložila Evropska komisija u novembru 2016. godine, a ukoliko se, kako se i očekuje, do kraja ove godine dobije saglasnost Evropskog parlamenta i Savjeta EU, novi sistem mogao bi da stupi na snagu do 2021. godine.

U Evropskom savjetu navode da će ETIAS omogućiti prethodne provjere i, u slučaju potrebe, odbijanje odobrenja za putovanje državljanima trećih zemalja koji putuju u šengensku zonu.

“To će pomoći u poboljšanju unutrašnje bezbjednosti, sprečavanju ilegalne imigracije, zaštite javnog zdravlja i smanjiće kašnjenja na granicama identifikovanjem osoba koje mogu predstavljati rizik u nekoj od ovih oblasti prije nego što stignu na spoljne granice”, dodaju u Evropskom savjetu.

Naglašava se da će dozvola za putovanje važiti tri godine ili do isteka važnosti putne isprave koja se registruje tokom prijave.

“Informacije dostavljene u svakoj aplikaciji biće automatski obrađene kroz relevantne baze podataka EU i Interpola kako bi se utvrdilo da li postoje osnove za odbijanje dozvole za putovanje. Ako se ne identifikuju elementi koji zahtijevaju dalju analizu, ovlašćenje za putovanje će biti izdato automatski i brzo. Očekuje se da će to biti slučaj u većini aplikacija”, navedeno je u saopštenju Savjeta.

U slučaju postojanja bilo kakve sumnje, rad na zahtjevu će se prebaciti na ručnu obradu nacionalnih službi država članica.

U tom slučaju, za odbijanje ili odobrenje dozvole za putovanje biće potrebno najviše 96 sati od podnošenja zahtjeva.

U Bugarskoj, koja predsjedava EU, kažu da je potvrdom ambasadora zemalja članica načinjen još jedan korak u zaštiti spoljnih granica EU.

“Dogovor je još jedan važan korak u zaštiti spoljnih granica EU. Ako znamo ko dolazi u EU prije nego što dođe do granice, bićemo u situaciji da efikasnije zaustavimo one koji mogu predstavljati prijetnju našim građanima”, poručio je bugarski ministar unutrašnjih poslova Valentin Radev.

U Briselu navode da sljedeći koraci podrazumevaju da se nova uredba dostavi Evropskom parlamentu na glasanje, a potom i Evropskom savjetu na usvajanje.

Send this to a friend