Planeta

Policajci i vojnici prvi put glasaju u Tunisu

U Tunisu prvi put u istoriji te zemlje glasaju policajci i vojnici, na prvim lokalnim izborima od prevrata 2011. godine.

Vlasti Tunisa su ranije branile vojsci i policiji da glasa, smatrajući da je njihov zadatak održavanje reda i mira i da treba da se drže dalje od političkog života.

Poslije prevrata 2011. godine, policijaci su osnovali sindikate, što je takođe ranije bilo zabranjeno. Ti sindikati su zatražili pravo glasa.

Novi izborni zakon dozvoljava pripadnicima policije i vojske da glasaju, ali samo na lokalnim izborima.

U biračkim spiskovima je 36.055 vojnika i policajaca.

Od zbacivanja predsjednika Zinea el Abidina Ben Alija 2011. godine, lokalne vlasti su bile povjerene “delegacijama” zaduženim samo za tekuća pitanja, što je smatraju građani, poremetilo svakodnevnicu Tunižana.

Send this to a friend