Tag - profil

Region

Profil prestupnika u Srbiji

Počinilac krivičnih djela u Srbiji ima između 30 i 45 godina, nema posao i lošijeg je materijalnog stanja, pokazalo je istraživanje rađeno na uzroku...

Send this to a friend