Zanimljivosti

Ove države je nemoguće osovojiti

Američki portal Mi smo moćni, koji je specijalizovan za vojnu tematiku, smatra da su Rusija, SAD, Kina, Indija i Avganistan zemlje koje je nemoguće osvojiti.

Na spisku razloga po kojim je nemoguće zauzeti Rusiju, portal navodi ne samo surove klimatske uslove, ogromnu teritoriju i vojsku, već i specifičnost nacionalne svijesti.

“Rusi će prije uništiti svoju zemlju, nego što će je predati nekom osvajaču”, navodi portal.

Osvajači treba da se sjete da se moraju boriti sa „svakim Rusom u 11 vremenskih zona“.

SAD ne mogu osvojiti ne samo zbog jake vojske, već i zbog dozvole građanima da imaju sopstveno oružje.

Nemoguće je osvojiti ni Kinu koja ima 1,3 milijarde ljudi. Dodatni faktor je i veličina teritorije, bolesti uslovljene prenaseljenošću, kao i razvoj ekonomije koja kopira tehnološka dostignuća iz drugih država, zbog čega može imati jake oružane snage.

Što se tiče poteškoća sa kojim se može suočiti potencijalno osvajač Indije, portal Mi smo moćni navodi klimatske i geografske specifičnosti, kao i „vojno-pomorsku strategiju“ koja predviđa nagomilavanje podmornica u priobalnoj zoni.

Avganistan je nemoguće osvojiti zbog teško pristupačnog terena i višenacionalnog stanovništva.

Send this to a friend