Društvo Mihailo Babović

Aplauzi nijesu dovoljni

Mihailo Babović

Samostalni sindikat zdravstva Crne Gore priključuje se akciji evropskih sindikata EPSU u apelu na nadležne organe da zdravstvenim radnicima u ovom teškom vremenu pandemije COVID-19, “aplauzi“nijesu dovoljni.

“Današnji dan 30.10.2020 g. u jeku novog talasa pandemije, kada i “aplauze“ zaboravismo pridružujemo se akciji EPSA  u apelu na nadležne organe, ukazujući na sudbinu čitavog zdravstvenog sistema EU, a posebno na kolege kao nosioce posla (infektolozi i anesteziolozi) kao i na sve  upošljene u sistemu koji su na prvoj liniji liječenja, od opake COVID-19 pandemije, da su na izmaku snage i da osim „aplauza“ neophodno je da zdravstveni sistem postavimo na čvršće temelje radi reagovanja na ovu i buduće pandemije”, kazao je Mihailo Babović.

Ističe da je Crnoj Gori hitno potrebno povećanje broja stručnog i kvalitetnog osoblja, adekvatna zaštita na radu (zaštitna oprema,odgovarajući broj testova, planirana vakcinacija), kojom će se garantovati bezbednost zapošljenih u sistemu zdravstva, povećanje plata.

“Takođe, svim zdravstvenim radnicima koji su zaraženi ili su to bili od COVID-19 bolesti, neophodno je tretirati ih kao “PROFESIONALNA BOLEST”, kazao je Babović.

Potreban je, ističe, broj neophodnog zdravstvenog osoblja jer i postojeći broj i prije izbijanja pandemije bio je nedovoljan, kako kod nas tako i u zemljama EU.

“To nam ukazuje na neophodnost regrutovanja i zadržavanja više radnika u ovom sektoru, sam sistem učiniti privlačnijim, povećati kapacitete sistema obrazovanja i obuke te dati stalna zapošljenja mnogim mladim kvalifikovanim radnicima a sve u cilju savladavanja pandemije”, navodi Babović.

Prema njegovim riječima, regrutovanje kvalifikovanog zdravstvenog osoblja je nemoguće zbog dugogodišnjih i višedecenijskih problema loših plata i loših uslova za rad.

“Skandalozno je da oni koji se suočavaju sa takvim ozbiljnim izazovima i rizicima po svoj život a spašavajući drugi, budu sa tako niskim primanjima a za svoje požtrvovanje dobijaju jednokratna povećanja. Mi zaslužujemo veće plate, veće prepoznavanje i nadasve veće poštovanje od društva kao cjeline”, ističe Babović.

Kako je naglasio, rješavanje ovih i ovakvih izazova uglavnom na nacionalnim sistemima zdravstva i socijalne zaštite, ukazuju na neophodnost da pojačamo saradnju, koordinaciju i podršku na evropskom nivou.

“Mi zahtjevamo da nadležni organi naše države u saradnji sa EU, doprinesu povećanju bezbejdnosti i obuci radnika u zdravstvu, budžeti svih vlada  na EU nivou i članica koje pristupaju istoj zajednici evropskih naroda, moraju reagovati na potrebe i neophodnosti u samom sistemu zdravstva! Programi štednje i nedovoljnog finansiranja, mnoge su naše bolnice, domovi zdravlja i starački domovi nepripremljeno dočekali samu pandemiju. Došlo je vrijeme da se zdravstveni radnici saslušaju i uvaže, jer dosta je bilo „ŠTEDNJE“ i nedovoljnog ulaganja u zdravstveni sistem! “Starajte se o nama da bismo mi mogli starati se o vama“ apel je SSZCG  i evropske asocijacije sindikata EPSU”, poručuje Mihailo M. Babović.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Sova
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Sova
Gost
Sova

“Takođe, svim zdravstvenim radnicima koji su zaraženi ili su to bili od COVID-19 bolesti, neophodno je tretirati ih kao “PROFESIONALNA BOLEST”, kazao je Babović.
Ne slažem se. Nijesu se svi zarazili na poslu. Tačnije, ako su se zarazili, onda nijesu propisno koristili zaštitnu opremu.
Onda bi i policajcima koji se povrijede na fudbalu, ili u lovu, trebalo računati povredu na radu.

Send this to a friend