Društvo

Beganaj: Odnos prema Romima se mijenja, sve su više uključeni u društvo

Romi su uvijek bili dio Evrope, pa samim tim i Crne Gore, iako nisu uvijek dobijali poziciju koju zaslužuju, odnos prema njima se mijenja i u sve većoj mjeri su uključeni u društvo, kazao je samostalni savjetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Sokolj Beganaj, na međunarodnom sastanku o integraciji Roma i Egipćana i razmjeni najboljih praksi, koji Crveni krst Crne Gore organizuje uz podršku italijanskog Crvenog krsta u Sutomoru.

Kako je saopšteno iz Crvenog krsta, cilj sastanka je razmjena iskustava u radu sa ranjivim grupama, među predstavnicima nacionalnih društava Crvenog krsta iz Evrope, razmjena najboljih praksi u radu sa direktnim korisnicima, ali i razmjena stečenih znanja i saradnja sa nevladinim i državnim sektorom.

Beganaj je ocijenio da je Crna Gora uradila puno samim prihvatom velikog broja pripadnika romske populacije nakon ratnih dešavanja u okruženju, a Vlada je, u saradnji sa svojim partnerima, ostvarila brojne značajne rezultate u oblasti stanovanja, obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja i pravnog statusa.

“Uvjeren sam da ćemo zajedno postići jedan od osnovnih ciljeva, a to je puna integracija romske populacije, uz poštovanje njihove kulturne posebnosti i poštovanje njihovih prava”, zaključio je Beganaj.

Predsjednica Crvenog krsta, Gordana Mijović, podsjetila je na činjenicu da ta organizacija u kontinuitetu pruža podršku romskoj i egipćanskoj populaciji, kao i ostalim ranjivim grupama u Crnoj Gori.

“Tokom dugogodišnjeg iskustva koje je prikupljeno, prvenstveno kroz menadžment Kampa Konik, ali i ostale aktivnosti, su naučene mnoge vrijedne lekcije. Njih je Crveni krst Crne Gore pretočio u publikaciju, kojom je želio da sačuva od zaborava godine intenzivnog rada, ali i da svoje iskustvo podijeli sa drugim organizacijama, koje rade sa romskom i ostalim ranjivim grupama. Drago mi je što nam i ova konferencija pruža mogućnost da sa vama podijelimo naučeno i da razmijenimo najbolje prakse u ovoj oblasti”, rekla je Mijović.

Mnogi pozitivni rezultati su postignuti u Crnoj Gori kad je socijalna inkluzija romske populacije u pitanju, ocijenio je ambasador Italije u našoj zemlji Luka Celioli.

Naveo je da su ti rezultati dobra osnova za unaprjeđenje daljeg rada i dostizanje krajnjeg cilja, a to je puna integracija romske populacije u crnogorsko društvo.

“Drago mi je što ćemo tokom ova dva dana imati priliku da čujemo i same predstavnike romske populacije i njihovo viđenje svih aktivnosti koje su implementirane”, kazao je Celioli.

Ambasador Italije čestitao je Crvenom krstu Crne Gore, ali i ostalim organizacijama i institucijama, na naporima koje su uložili da se položaj romske populacije poboljša i iskazao nadu da će konferencija doprinijeti prikupljanju dodatnih iskustava koja mogu poboljšati dalje djelovanje.

Italijanski Crveni krst godinama pruža podršku Crvenom krstu Crne Gore, kako u oblasti brige o romskoj populaciji, tako i u drugim programima. Delegat te organizacije u Crnoj Gori Flavio Ciriaci zahvalio je volonterima i zaposlenima u CKCG na kontinuiranim naporima koje ulažu da bi se unaprijedio kvalitet života romske populacije.

“Nadam se da će konferencija biti prilika da se, ne samo razmijene korisna iskustva, nego i da se razmotre mogućnosti za uspostavljanje novih partnerstava i kreiraju novi projektni prijedlozi, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou, da bi se nastavila podrška ovoj ranjivoj grupi”, rekao je Ciriaci.

 

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Zapamti već jed
Gost
Zapamti već jed

Dobro Italijani znaju ko su oni i zato daju i jare i pare CK CG.

Send this to a friend