Društvo

Fakultet za turizam nastavlja sa širenjem mreže međunarodnih partnera kroz projekte

Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore  je pripremio Strategiju razvoja koja definiše razvojne prioritete fakulteta do 2024. godine sa posebnim fokusom na dalje unapređenje nastavnog procesa i naučnoistraživačkih kapaciteta.

“Nastavljamo sa širenjem mreže međunarodnih partnera kroz međunarodne projekte, dualno obrazovanje, bilateralnu saradnju, doktorske studije, konferencije, i razmjenu studenata i zaposlenih kroz programe ERASMUS mobilnosti”, kazala je prorektorka za nastavu UCG i koordinator rada na Fakultetu Đurđica Perović.

Ona je najavila da će u narednom periodu biti pojačane aktivnosti na širenju mogućnosti praktične obuke za studente, u saradnji sa privredom, kao i da će se posebno unapređivati kapaciteti i mogućnosti dualnog obrazovanja.

“Istovremeno, Fakultet za turizam i hotelijerstvo nastavlja sa poboljšavanjem uslova za rad i učenje studenata kroz dalju rekonstrukciju i opremanje učionica i fakultetskih prostorija, posebno kroz nabavku savremene IT opreme, čime im se omogućava bolje iskustvo učenja na Univerzitetu“, ukazala je Perović.

Posebno važan aspekt razvoja, dodala je prorektorica, jeste kontinuirano ulaganje nastavni kadar, saradnike i kreiranje budućih profesora iz turističke struke, čime će u potpunosti valorizovati potencijali novog nastavnog programa na FTH.

“FTH intenzivno radi na daljem povezivanju sa drugim jedinicama UCG, posebno kroz naučno-istraživačke projekte, a u cilju realizacije interdisciplinarnih kapaciteta koje turizam kao djelatnost pruža“, ističe Perović.

Prema njenim riječima, Fakultet snažno, finansijski i tehnički, podržava aktivnosti i projekte Studentske organizacije, koja već dugi niz godina generiše mnogobrojne pozitivne efekte za studente, privredu i Univerzitet.

U toku je, navodi Perović, proces inoviranja master studija u obimu do 30ECTS kredita, kao i priprema strukture prijemnog ispita za studente master studije, koji će početi studije po novom modelu studiranja, u trajanju od četiri semestra, studijske 2020/21.

Ona je iskazala i očekivanje da će u tekućoj godini na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo boraviti kroz programe mobilnosti i inostrani student,  za koje će biti obezbijeđena nastava na engleskom jeziku.

Send this to a friend