Društvo

Gradska toplana kapitalni projekat za Pljevlja

Mirko Đačić

Kako je ova godina bila izborna godina, za razliku od 2014. godine, kada su takođe bili izbori i kada su učinci lokalne uprave u Pljevljima bili skromni zbog primopredaje vlasti, ove godine se izvode radovi vrijedni 2,23 miliona eura, kazao je u razgovoru za Vikend novine predsjednik Opštine Mirko Đačić.

“Pri samom kraju su poslovi na adaptaciji i rekonstrukciji trotoara gradskih ulica u vrijednosti 100.000 eura. Završavaju se grubi građevinski radovi na zgradi društvenopolitičkih organizacija u iznosu od 50.000 eura (objekat oštećen u požaru), a vrlo brzo će uslijediti i montaža Fontane na centralnom gradskom trgu, što će koštati blizu 70.000 eura. Svi ovi poslovi se izvode u samom centru grada”, naglašava predsjednik Opštine Pljevlja.

Sljedeći veliki posao, kako je istakao Đačić, koji je u poodmakloj fazi, je adaptacija glavne ulice, gdje će biti zamijenjena kompletna vodovodna instalacija, izgrađena nova atmosferska kanalizacija i javna rasvjeta, uz popločavanje granitom i behatonom i postavljanje javnog mobilijara.

“Novu javnu rasvjetu izgradićemo i u Tršovoj ulici. T akođe u jednom širem potezu biće zamijenjene i instalacije za grijanje i postaviće se nove cijevi za toplovod koje će biti u funkciji buduće podstanice. Riječ je o složenim poslovima koji će koštati više od milion eura. Za novi asfalt opredijelili smo 600.000 eura. U gradu će nove kolovoze dobiti dvadesetak ulica, a ka selima će biti asfaltirano novih šest kilometara. Radimo i na poboljšanju vodosnabdijevanja sela i potpisali smo ugovore za radove na četiri seoska vodovoda u vrijednosti 100.000 eura”, rekao je Đačić.

U naselju Guke gradi se nova Višegradska ulica sa pratećim sadržajima.

“Izgradnju sa 150.000 eura finansira Vlada preko Direkcije javnih radova. U toku je i tender za nabavku i postavljanje opreme u Domu kulture ko j a će biti u funkciji Biblioteke, Muzeja i Galerije. Vrijednost je 200.000 eura”, najavio je Đačić.

Prvi čovjek Pljevalja u prioritete uključuje i aktivnosti na dobijanju građevinske dozvole za izgradnju prve faze gradske Toplane.

“To j e kapitalni projekat za Pljevlja i suštinski predstavlja prvi korak ka rješavanju problema aerozagađenja urbanog gradskog jezgra. Ovaj posao sa 3,56 miliona eura finansira Vlada preko DJR. Trenutno radimo i na stvaranju uslova za poslove Druge faze izgradnje Toplane. Opštinske službe u saradnji sa DJR pripremaju Tender čiji je predmet nabavka i montaža opreme, a procjenjujemo da će njegova vrijednost biti četiri miliona eura”, naglasio je Đačić, dodajući da to nije sve kada je u pitanju sistem grijanja u Pljevljima, koji smatra ključnim kapitalnim projektom za grad.

“U bliskoj budućnosti će uslijediti i radovi na izgradnji toplovoda od Toplane do lokacije “Dva jelena” gdje će biti centralna podstanica”, kazao je predsjednik Opštine Pljevlja.

Drugi kapitalni projekat, kako navodi, je rekonstrukcija Postrojenja za preradu vode Pliješ, investiciono i u izvođačkom smislu vrlo skup i zahtjevan posao koji opština bez podrške Vlade Crne Gore i donatora ne može sama iznijeti. U kapitalne projekte Đačić je uvrstio i izgradnju otvorenog bazena i moderne gradske pijace.

Dalja finansijska konsolidacija, izgradnja i obnova nedostajuće i postojeće infrastrukture i razvoj poljoprivrede i preduzetništva ključni su, kako je naveo Đačić, pravci djelovanja lokalne uprave i u ovom mandatu.

“Posebnu pažnju zaslužuje sistem finansija. Prije četiri godine kada su građani Pljevalja prvi put povjerili DPS da upravlja gradom zatekle su nas obaveze opštine u iznosu od 22 miliona eura. Uložili smo mnogo energije i napora da pitanje visoke zaduženosti Opštine razriješimo. Djelovali smo u dva pravca maksimalno smanjiti troškove i ostvariti što je moguće veći budžetski prihod. Koje efekte od takvog odnosa danas imamo? Od 12 naslijeđenih kredita vratili smo sedam i kreditne obaveze Opštine smanjili sa osam miliona eura na 890.000 eura. Prošle godine smo ostvarili 12,6 miliona eura prihoda što je rekordno ostvarenje Budžeta”, podsjetio je Đačić.

Međutim, kako navodi, koliko god se trudili da riješe taj problem, nijesu uspjeli u potpunosti.

“Minimalni nivo budžeta morao bi biti 15 miliona. A taj prihod Opština nikada nije uspjela da ostvari. I to je razlog zbog kojeg će u našem fokusu rada biti finansiranje lokalne uprave i dalja finansijska konsolidacija”, kazao je Đačić.

U narednom četvorogodišnjem mandatu Opština Pljevlja će nastaviti da posvećuje posebnu pažnju poljoprivredi i preduzetništvu.

“Interes Pljevalja i ukupni razvoj opštine trebalo bi da su teme oko kojih će se objediniti i vlast i opozicija. Problema ima i oni su evidentni. Nemamo svi isti pogled na to kako ih najbrže riješiti. Tu možemo da se ne slažemo, ali od javnog interesa, od interesa građana i same opštine ne bi smjelo da nam budu preci partijski interesi. U lokalnoj upravi prihvatamo sve osnovane kritike i ne bježimo da razgovaramo o problemima. I ovog puta pružamo ruku zajedničkog rada svima koji imaju dobru voju i koji smatraju da mogu pomoći u biLo kojoj oblasti”, zaključio je Đačić.

2 Komentara na "Gradska toplana kapitalni projekat za Pljevlja"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend