Društvo

Mungosi haraju Sutorinskim poljem

Mungosi koji su se prije sto godina nastanili na ostrvu Mljet nastavili su se i na Sutorinsko polje, pa sve više haraju ovim područjem. Ova opasna štetočina sve više napada ptice gnjezdarice u ovom reonu, a kad im hrane ponestane prelaze na grožđe i smokve.

Ministarstvo poljoprivrede u Beču je prije 100 godina donijelo odluku o unošenju mungosa na Mljet, a sve radi smanjenja broja zmija otrovnica. Unešeno je 11 mungosa koji su se veoma brzo namnožili i raširili i na našu teritoriju.

Ornitolog Budimir Rašović kaže da, s obzirom da je mungos unesena vrsta, katastrofalno utiče na domaće vrste, jer je veoma agresivna i adaptibilna.

“Kod nas mungos nema prirodnih neprijatelja, a hrani se svim sto može uhvatiti. Omiljeni su mu zmije, žabe, gušteri, rakovi, manji sisari, ptice, jaja, bube. Kada ponestane ove hrane prelaze na grožđe, smokve i slično”, objašnjava on.

Prateći populaciju ptica na Sutorinskom polju Rašović je zabilježio 6-9 jedinki mungosa.

“Prethodnih godina sam bilježio prisustvo ove štetočine na ovom području. Mungos se nalazi na popisu EU najopasnijih invazivnih vrsta, koja može trajno i nepovratno narušiti ekosistem područja na kom je dospio”, navodi Rašović za Radio Jadran.

On preporučuje da hitno treba preduzeti mjere eliminacije ove invanzivne vrste sa ovog područja, jer je na terenu očigledno smanjenje broja vrsta koje je nabrojao.

“Ptice gnijezdarice, koje se gnijezde na polju i niskom rastinju su drastično smanjile broj gnjezdećih parova. Možda bi opština trebalo da podstakne lovačku organizaciju da namjenski uradi odsrijel ove opasne štetočine”, predlaže Rašović.

U Japanu su problem sa mungosima riješili na isti način i spasili vrste od istrijebljenja. Slično su pokušali i u Hrvatskoj, ali sa manje uspjeha.

“Krajnje je vrijeme da se reaguje da ne bismo trajno izgubili neke vrste sa Sutorinskog polja i okoline”, zaključuje on.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend