Društvo

Predstavljene inovacije BIO-ICT Centra

Sanja Damjanović

Ministarka nauke Crne Gore Sanja Damjanović boravila je juče u posjeti BIO-ICT Centru na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Damjanović se sastala sa direktorom BIO-ICT Centra profesorom Igorom Radusinovićem, menadžment timom i glavnim istraživačima u Centru.

Tom prilikom održane su prezentacije o najvećim dostignućima i aktivnostima Centra i o pojedinačnim inovacijama. Mladi istraživači BIO-ICT predstavili su glavne inovacije koje se razvijaju u okviru Centra. Nikola Bulatović predstavio je SEMaR sistem, pametnu  bovu  na solarno napajanje za monitoring parametara morske sredine u realnom vremenu, Slavica Tomović Softverski definisane Internet of Things mreže – prototip arhitekture za virtuelizaciju IoT mreža razvijenu u saradnji sa Univerzitetom Bologna, Božidar Škrbić predstavio je LiveGate,  Internet of Things web platformu koja omogućava prikupljanje i analizu podataka sa različitih tipova hardwerskih sklopova.

Trifun Savić Sistem za pametno navodnjavanje koji određuje optimalan period navodnjavanja i direktno odgovara klimatskim uslovima, parametrima zemljišta i biljci, u cilju racionalne  potrošnje vode u skladu sa potrebama biljke. Žarko Zečević predstavio je DroneMapper, cloud aplikaciju koja služi za automatsko georeferenciranje i kreiranje mapa od slika snimanih dronovima, osmišljena tako da može da podrži više korisnika, i omogućava višestruko brže procesiranje mapa.

Predstavnici Ministarstva obišli su renovirane i unaprijeđene laboratorije Elektrotehničkog fakulteta u okviru BIO-ICT Centra, PCB laboratoriju za izradu štampanih ploča i BIO-ICT laboratoriju, kao i ForeMont laboratoriju. Razmijenjene su ideje o daljem razvoju saradnje, kao i planovi za održivost BIO-ICT Centra, uspostavljanje partnerstava i apliciranje na razne međunarodne fondove (Horizon 2020).

BIO-ICT Centar izvrsnosti u bioinformatici na Univerzitetu Crne Gore vodi Elektrotehnički fakultet, a finansira ga Ministarstvo nauke Crne Gore kroz sredstva kredita Svjetske banke (INVO projekat) od juna 2014. godine.

Partneri na projektu su Institut za biologiju mora, Institut za javno zdravlje, Biotehnički fakultet, Centre for TeleInFrastrukture, Aalborg University, Denmark, St. Petersburg scientific research center for ecological safety, Russian academy of sciences, DOO Green House Jovović i COGIMAR D.O.O.

Glavni pravci istraživanja su primjena najsavremenijih riješenja informacionih i komunikacionih tehnologija u oblasti poljoprivrede, biologije mora i zaštite životne sredine. Ovakva otvorena i modularna servisna platforma omogućava širenje naučno-istraživačkog i inovacionog rada i na druge oblasti od značaja za Crnu Goru kao što su zdravstvo, saobraćaj, energetika i transport.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
cinik
Gost
cinik

Poštovanje za ministarku nauke Crne Gore Sanju Damjanović.

Send this to a friend