Društvo

Provjeru čeka 50 naučnih radova

Predsjednik Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore (UCG) Vladimir Pešić kazao je za Dan, da zbog višemjesečne krize Senat nije usvojio pravilnik za upotrebu softvera „iThenticate” za provjeru plagijata, zbog čega je nemoguće njegovo korišćenje.

On ističe da je od maja, kada je uveden softver i kada je trebalo donijeti pravilnik, u proceduru ušlo oko 50 doktorskih disertacija i magistarskih radova, ali čekaju dokument po kome bi provjeravali rad istraživača na UCG.

Pešić je saopštio da je primjena softvera odložena zbog sporova oko Visoke medicinske škole u Beranama prethodnih mjeseci i sukoba između Vlade, Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i rektorke Radmile Vojvodić.

“Nadam sam da će na prvoj narednoj sjednici Senata konačno biti usvojen pravilnik, kako bismo imali zaokružen postupak provjere naučnih radova koji se objavljuju na UCG. I pored toga, mi redovno radimo i gledamo doktorske disertacije koje se brane na UCG. Ipak, zbog toga što još nije usvojen pravilnik, ne možemo da detaljno uđemo u ispitivanje radova i nijesam u mogućnosti bilo šta da kažem dok Senat ne usvoji taj dokument. Kad pravilnik bude usvojen, sve što bude sumnjivo u naučnim radovima biće poznato javnosti”, istakao je Pešić.

Prema njegovim riječima, ispitivanje validnosti i autentičnosti naučnih radova ne podrazumijeva samo da se oni ubace u softver, već je potrebno sprovesti više postupaka.

“Nakon analize koju uradi softver, neophodno je da se detaljno provjeri svaki izvor urađenog istraživanja. Taj posao zahtijeva dosta vremena i istraživanja. Softver izbaci svaki izvor poklapanja na internetu sa određenim radom, a onda slijedi upoređivanje. Na primjer, od 3.000 poklapanja na internetu moramo da nađemo je li autor nešto uzeo bez dozvole i šta je uzeo. Taj posao zahtijeva spretnost jer se radi o detektivskim zadacima. Potrebno je i znanje iz oblasti koja je istraživana, kako bismo provjerili sve djelove naučnog rada, odnosno ima li djelova koji su prepisani. Softver je pomoćno oruđe, a rezultati zavise od osoblja”, pojasnio je Pešić.

On je naglasio da se radi o najpoznatijem servisu za utvrđivanje plagijata u svijetu, koji su dobili u okviru međunarodnog projekata za razvoj visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu.

“Ranije smo imali mnogo slučajeva da su magistarski radovi kupovani i prepisavani i time se moramo ozbiljno pozabaviti. Vjerujem da ćemo, uz sve otpore, za nekoliko godina uspjeti da postavimo standard, jer je to za dobro mladih obrazovanih ljudi. Softver može da provjerava sve radove koje su u PDF-u”, dodaje on.

Pešić tvrdi da im nije cilj da love plagijate odranije, osim ako ne bude propisano pravilo da se retroaktivno kontrolišu naučni radovi na UCG.

“Ne znam da postoji takav slučaj u Evropi, ali softver ima mogućnost da provjerava sve naučne radove na UCG. Softver radi tako što upoređuje rukopise doktorskog rada sa objavljenim naučnim radovima, zbornicima, knjigama i vebsajtovima. Softver obrađuje radove na engleskom jeziku ina mnogim drugim, među kojima je i naš jezik, tako da pruža mogućnost sveobuhvatne kontrole. Postoji mogućnost da sa državama iz regiona koje su dobile isti softver radimo zajedno na sprečavanju plagiranja naučnih radova, što umnogome može da coveća uspješnost kontrole. Pored prevencije plagijarizma, cilj je da na ovaj način poboljšamo akedamske vještine za pisanje doktorata i magistarskih radova”, istakao je Pešić.

Delikatni pravilnik na sjednici

Iz Rektorata UCG Danu je saopšteno da je radna grupa pri kraju izrade pravilnika za korišćenje softvera za provjeru naučnih radova.

“Radna grupa završava ovaj delikatni pravilnik, koji će biti jedno od pomagala u utvrđivanju plagijata. Očekujemo da on bude usvojen na sledećoj sjednici Senata UCG”, kazali su  iz Rektorata.

Send this to a friend