Društvo

Šehović: Novi direktori škola unijeće novu energiju

U susret novoj školskoj godini koja počinje u ponedjeljak, ministar prosvjete Damir Šehović u razgovoru za Vikend novine kaže da je najnovije istraživanje pokazalo da je povjerenje u obrazovni sistem na nivou od 75 procenata građana. Zadovoljan je rezultatima jednogodišnje reforme iako svjestan da je u pitanju višegodišnji posao. Najavljuje i promjene na čelnim mjestima u obrazovnim institucijama, jer vjeruje da nova lica mogu unijeti novu energiju u obrazovni sistem.

“Školstvo je oblast u kojoj, i kad uradite najviše, ne smijete biti u potpunosti zadovoljni, jer uvijek ima djece za koju se uslovi rada moraju dalje poboljšavati. Imajući to u vidu, prethodnu godinu bih okarakterisao kao prilično uspješnu, uz isticanje činjenice da je unapređenje obrazovanja višegodišnji posao”, smatra Šehović.

Prema mišljenju Šehovića, talenti, kao neko koga treba značajno sistemski podržati, ne smiju zavisiti od dobre volje bilo koga. “Dakle, brigu o talentima smo postavili kao strukturno pitanje i iz toga je proizašla ideja o formiranju Fonda za kvalitet i talente iz koga će se ove godine, po prvi put, dodijeliti značajna sredstva najboljima u obrazovanju. Konkurs nas očekuje u septembru, a ubrzo ćemo izaći u javnost sa više detalja”.

Prema preliminarnim podacima, u prvi razred srednjih škola upisano je oko 7.500 učenika. Kampanja Ministarstva za upis u srednje stručne škole je imala snažan efekat, što potkrepljujemo i činjenicom da je na tzv. treći stepen upisano dvostruko više đaka neko prošle godine, a ubjedljivo najvećem broju tih đaka to je bio prvi izbor.

“Osim toga, sjajni đaci se sada interesuju za srednje stručne škole, jer razumiju da na taj način značajno povećavaju vjerovatnoću da će se po završetku škole lakše doći do posla, da one pružaju odlično znanje, ali i da omogućavaju prohodnost ka fakultetima za sve učenike koji to žele. Pominjali smo da je, na primjer, podgorička elektrotehnička škola ove godine upisala čak 14 “Luča”, kao i dosta odličnih đaka. U dualnom sistemu imaćemo oko 500 đaka i oko 200 poslodavaca koji će ih obučavati”, naveo je.

Što se tiče razmatranja odluke  o  entualnom finansiranju Škole za osnovno baletsko obrazovanje “Princeza Ksenija” Šehović dodaje da, nezavisno od pojedinačnih Vladinih odluka u pogledu finansiranja bilo koje od škola, država izdvaja nikad veća sredstva za obrazovanje.

Šehović se nada da će dodjela besplatnih udžbenika za sve osnovce  postati praksa za sve opštine.

Na pitanje VN  da ocijeni rad direktora osnovnih i srednjih škola i da li planiraju neke promjene na čelu obrazovnih institucija Šehović kaže da je očekivano  da katkad kvalitet rada nije uvijek na istom nivou u svakoj školi. “A kvalitet pratimo kroz izvještaje Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje, direktne susrete i komunikaciju sa upravama škola. Do sada je bilo nekoliko slučajeva nezakonitosti u radu gdje smo intervenisali i na tim mjestima su sada drugi direktori. U svakom slučaju, promjena na čelnim mjestima u obrazovnim institucijama će svakako biti, jer vjerujemo da nova lica mogu unijeti novu energiju u obrazovni sistem. Imamo svakako i direktore koji se nalaze na tim pozicijama, a koji posao rade maksimalno ozbiljno i posvećeno, zbog čega bi bila šteta obrazovni sistem lišavati njihovog znanja.”

Šehović je najavio usklađivanje zarada zaposlenih u prosvjeti sa zaradama u javnom sektoru, što znači da će prosvjetarima naredne godine biti povećane plate. Dodatno podsjeća i da su povećana godišnja izdvajanja za rješavanje stambenih potreba prosvjetnih radnika sa 450.000 na 600.000 eura. “Znate da prosvjetni radnici nakon reforme nijesu ostajali bez posla, iako je bilo bojazni da hoće. Osim toga je dogovoreno da se zaposlenima u prosvjeti isplate jubilarne nagrade. Dakle, intenzivno se, u saradnji sa Sindikatom prosvjete, bavimo statusom naših prosvjetnih radnika, za koje s pravom možemo reći da su temelj na kojem počiva naše društvo”, zaključuje Šehović.

61 Komentara na "Šehović: Novi direktori škola unijeće novu energiju"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend