Društvo

U službama Glavnog grada postavljene korpe za selekciju otpada

Kroz nastavak aktivnosti kojima se podržava koncept primjene primarne selekcije otpada – odvajanjem “suve” i mokre” frakcije otpada nadležne službe Čistoće ovog postavile sedamnaest setova namjenskih korpi za potrebe javnih ustanova, službi i organa Glavnog grada.

Kako su saopštili iz Čistoće, na ovaj način su se i službenici gradskih službi pridružili postupku pravilnog odlaganja otpada, a radi praktičnije upotrebe ovih korpi urađeno je i odgovarajuće uputstvo kojim će se zaposleni rukovoditi u postupku odlaganja komunalnog otpada.

“Podsjećamo da ovaj sistem podrazumijeva obavljanje primarne selekcije tj. razvrstavanje otpada na mjestu njegovog nastanka u dvije posude. Posuda za ‘suvu’ frakciju namijenjena je za odlaganje papira, kartona, plastike, metala i stakla, dok je posuda za ‘mokru’ frakciju namijenjena za odlaganje svih vrsta komunalnog otpada koje nijesu sadržane u suvoj frakciji komunalnog otpada (otpad koji je po svom sastavu uglavnom mokar zbog prisustva ostataka hrane, materija organskog porijekla, baštenskog otpada, proizvoda za higijenu i sl), ne uključujući kabasti otpad i jestiva ulja i masti”, objašnjavaju oni.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Džankić
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Džankić
Gost
Džankić

Treba reklamirati uprazno ažurnost uprave čistoće

Send this to a friend