Društvo

Učiteljica udarila i vrijeđala učenika u Kotoru

ilustracija

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković utvrdio je u posgupku protiv OŠ “Njegoš” u Kotoru da je učiteljica omalovažavala, ponižavala i ošamarila učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, čime su povrijeđena prava djeteta.

Ombudsman ističe da uprava škole nije ispoštovala odluku Zavoda za školstvo da s  učitiljica suspenduje zbog neprofesionalnog odnosa prema učeniku prvog razreda.

U mišljenju zamjenika Ombucsmana Snežane Mijušković, navodi se da su u pritužbi roditelji upozorili da se učiteljica nepedagoški ophodi prema njihovom sinu i da mu se rugala i imitirala njegove postupke pred drugim roditeljima na roditeljskom sastanku.

“Roditelji u pritužbi navode da je učenik u aprilu 2017. godine radio testove kod kliničkog psihologa u Crnoj Gori prema kojima je okarakterisan daje spreman za pohađanje redovnog nastavnog programa. Ističu da su sa svim nalazima i izvještajima upoznati uprava škole, pedagog i učiteljica. Roditelji navode da je u septembru učiteljica udarila učenika pravdajući to time što je on nju (slučajno) gurnuo, sa čime je bio upoznat i školski pedagog”, ističe se Ombudsman u mišljenju u koje je Dan imao uvid.

Dodaje se da su se roditelji žalili da učiteljica ne poštuje savjete i sugestije Komisije za rad i postupanje sa učenikom, da je veoma neprijatna prema dječaku tokom nastave, viče na njega, podsmijeva mu se, cijepa mu listove ukoliko ne nacrta nešto dobro, govori mu da je spor, prijavljuje drugim roditeljima kako je grub prema njihovoj djeci.

“Učiteljica je sazvala roditeljski sastanak na kojem je goruća jedina tema bio pomenuti učenik. Tom prilikom učiteljica ga je okarakgerisala pred drugim roditeljima kao problematičnog, agresivnog, bijesnog, nekulturnog i tom prilikom ga omalovažavajući, gestovno oponašala rugala se, nakon čega je tražila od drugih roditelja pomoć u rješavanju problema”, kaže se u mišljenju.

Ombudsman navodi da su povodom navedene pritužbe pokrenuli ispitni postupak, zatražili i dobili izjašnjenje na navode pritužbe od OŠ “Njegoš.

“Postupajući u konkretnom slučaju, Zaštitnik je utvrdio da je nesporno neadekvatno ophođenje učiteljice u odnosu na dijete sa smetnjom u razvoju. Omalovažavanje djetetove ličnosti i psihofizičkog integriteta je strogo zabranjeno kako nacionalnim propisima tako i svim međunarodnim aktima koji se neposredno i posredno odnose na djecu. Komitet takođe napominje da diskriminacija, po bilo kom osnovu, bilo da je otvorena ili skrivena, vrijeđa ljudsko dostojanstvo djeteta i u stanju je da podrije ili čak uništi sposobnost djeteta da ima koristi od mogućnosti koje mu pruža obrazovanje. Uprava škole je, na insistiranje roditelja, problem riješila premještanjem učenika u drugo odjeljenje, ali Zaštitnik smatra da je neprihvatljiva nesenzibilisanost prosvjetnog radnika u odnosu na sadašnje, a i sve buduće učenike”, navodi se, između ostalog, u mišljenju Ombudsmana.

 

Send this to a friend