Društvo

Usvojena Strategija za naučnoistraživačke djelatnosti

Vlada Crne Gore usvojila je danas Strategiju za naučnoistraživačke djelatnosti koja određuje smjernice rada Ministarstva nauke u naredne četiri godine.

Ministarka nauke, Sanja Damjanović, kazala je da se ova Strategija temelji na dosadašnjim iskustvima, ali i da predviđa nove mjere i instrumente.

Ona je kazala da su ove godine prepoznali izazove i sistematično analizirali politike malih zemalja u Evropi koje su postigle veliki iskorak u inovativnom ekosistemu.

“Prepoznali smo niz mjera koje su nedostajala nešem ekosistemu. Bili smo svjesni da ova Strategija mora biti fokusirana na jasno definisanim ciljevima“, rekla je Damjanović na konferenciji za novinare.

Prema njenim riječima, biće obezbijđena sredstva za rad na istraživačkim i inovativni projektima, a glavna komponenta biće internacionalizacija.

“Na ovaj način, sigurna sam, smanjićemo odliv talenata i gradićemo nove generacije istraživača“, istakla je Damjanović.

Ona je kazala da je drugi cilj Strategije unapređenje međunarodne saradnje i umrežavanja „jer male zemlje u razvoju, kao što je Crna Gora, nemaju alternativu“.

Damjanović je kazala da je počeo novi proces internacionalizacije priključivanjem Crne Gore u najveće međunarodne naučne institucije u kojima postoje krupne multimilionske infratsrukture i akumulirano veliko znanje i tehniologija.

“Cilj nam je da finansirmao naučno istraživačke projekte koji će biti usmjereni ka krupnim razvojnim projektima i imati za cilj tehnološki opravak Crne Gore“, rekla je ministarka.

Ona je kazala da se nacionalna stredstva moraju trošiti na racionalan i starteški način i da treba da budu poluga za privlačenje većih sredstava iz međunarodnih fondova, kao što je Horizon 2020.

Prema riječima Damjanović, program Eropske unije “Horizon 2020“ predstavlja najznačajniji program za nauku i istražvanja u koje zemlje Unije ulažu 70 milijardi eura za perid od sedam godina.

Ministarka je navela da Crna Gora u ovom programu učestvuje od 2014. godine i da je na nakon tri godina negativnog učešća prvi put ove godine ostvarila neto dobitak.

“Učešće neke zemlje u ovom programu ukazuje na njenu konkurentnost, kompetentnost i njen potencijal. I ovaj rezultat pokazuje da mi to imamo“, dodala je ona.

Stopa uspješnosti Crne Gore je, kako je navela Damjanović, do sada bila na zadnjem mjestu u odnosu na zemlje Evrope.

“Tokom poslednja tri mjeseca ova stopa se povećavala da bi se prije dvije sedmice našli na nevjerovantnom prvom mjestu sa stopom uspješnosti 25 odsto“, saopštila je Damjanović.

Kako je istakala, bitno je što je Crna Gora za nekoliko mjeseci privukla još 1,2 miliona eura koji će se kosristiti za jačanje istraživačkih kapaciteta.

Damjanović je kazala da je jačanje sinergije između ekonomije i nauke treći cilj usvojene Strategije.

“Ubijeđena sam da ćemo, novim finansijskim sredstvima, aktivirati mlade ljude i da će Crna Gora ostvariti progres na globalnom tržištu“, zaključila je Damjanović.

Ža.B.

Send this to a friend