Društvo

Za Janka Ljumovića posebna pravila

Janko Ljumović

Senat Univerziteta Crne Gore na sjednici juče nije izabrao Janka Ljumovića u redovnog profesora za oblast pozorišna produkcija na Fakultetu dramskih umjetnosti UCG, uprkos tome što je Naučni odbor dao pozitivno mišljenje za ovog kandidata.

Interesantno je što tokom glasanja, prema saznanjima Pobjede, nijedan senator nije bio protiv Ljumovića, već je desetoro njih bilo uzdržano, a osam glasova je bilo u korist ovog kandidata.

Ljumović je za Pobjedu kazao da ne želi da komentariše to što nije izabran u zvanje redovnog profesora, jer još nije zvanično dobio odluku.

Na sjednici Senata mišljenje Naučnog odbora o kandidaturi Ljumovića izazvalo je polemiku među pojedinim senatorima zato što se ovo tijelo, kako je ispričao Pobjedin sagovornik, na određen način i ogradilo od pozitivnog mišljenja koje su dali.

“Napisali su da je Naučni odbor uzeo u obzir navedena umjetnička djela na kojima se kandidat potpisuje kao producent, izuzimajući dileme da li su doprinosi producenta zaista i isključivo umjetničke prirode, odnosno dileme vezane za kategorizaciju pomenute oblasti kao stručno umjetničke. To znači da su na osnovu umjetničkih referenci za Ljumovića dali pozitivno mišljenje, ali su u prevodu rekli Bože moj, možda produkcija nije umjetnost, pa ako se zaključi da je, ipak, nauka, onda nek se ne broji mišljenje ovog odbora”, rekao je sagovornik Pobjede sa UCG.

Istakao je da to znači da Ljumović, prema njihovoj ocjeni, ima reference za umjetnost, ali da produkcija nije umjetnost.

“Odjednom za Ljumovića ne važe umjetničke reference, već važe reference kao za naučnika. Ljumović je magistar nauka, nije doktor nauka, jer u umjetnosti doktorata nema. A ulaz za nauku je doktorat. I kako sad od nekoga ko nije doktor nauka i ko nije mogao da stekne to zvanje, da očekujete da radove piše u međunarodnim časopisima i tako dalje da bi bio izabran u zvanje redovnog profesora”, negodovao je sagovornik Pobjede.

Kaže da su Ljumovićeve reference veoma ozbiljne i da ne treba da se raspravlja da li je produkcija nauka ili je umjetnost.

Kada je prošle godine smijenjena rektorka Radmila Vojvodić, u znak podrške Ljumović, koji je tada bio ministar kulture, podnio je ostavku. U referatu za njegov izbor u zvanje redovnog profesora upravo se, među recenzentima koji ga preporučuju za to zvanje, nalazi Vojvodić.

Ona je napisala da na osnovu uvida u bibliografski materijal i na osnovu sagledanih referenci, ocjenu producentskog i autorskog rada Ljumovića, njegovog umjetničkog, naučnoistraživačkog, stručnog i pedagoškog rada, sa velikim zadovoljstvom prezentuje u recenzentskom mišljenju, odnosno preporučuje Vijeću Fakulteta dramskih umjetnosti i Senatu da bude izabran u akademsko zvanje redovnog profesora.

I dr Milena Dragićević-Šešić, koja je redovna profesorica Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, kao recenzent je istakla da prema mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Ljumović ispunjava sve uslove za izbor u zvanje redovnog profesora u domenu umjetnosti. I recenzent dr sc. Darko Lukić, koji je redovni profesor Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, takođe je u recenziji istakao važnost Ljumovićevog stvaralaštva.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend