Ekonomija

Aktivnosti Vlade doprinose bržem smanjenju javnog duga u srednjem roku

ilustracija

Aktivnosti Vlade u 2018. godini doprinose bržem smanjenju javnog duga u srednjem roku, u odnosu na projekcije u Fiskalnoj strategiji Vlade Crne Gore, kao temeljnom dokumentu fiskalne konsolidacije, saopšteno je danas iz Ministarstva finansija.

Kako je istaknuto u tom resoru, finansijske operacije koje su tokom ove godine Ministarstvo i Vlada sproveli, doprinijeće da javni dug Crne Gore dostigne Mastrithtske kriterijume od 60 odsto BDP u 2021. godini u odnosu na 67 odsto BDP, koliko predviđa Fiskalna strategija.

“Nastojeći da iskoristi povoljne tržišne uslove, kao da i sprovede aktivnosti iz pomenute Strategije, na način da se poboljša kvalitet spoljnjeg duga, u smislu produžetka njegove ročnosti koja bi smanjila potrebe za zaduženjem iz godine u godinu, Vlada je, u 2018. godini, sprovela dvije ključne finansijske operacije”, navode u Ministarstvu finansija.

Podsjećaju da je u aprilu 2018. godine sprovedena emisija euroobveznica vrijednih 500 miliona eura, sa rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 3.375 odsto.

“Prihod ostvaren emisijom euroobveznica iskorišćen je jednim dijelom za refinansiranje euroobveznica koje dospijevaju 2019, 2020. i 2021. godine u ukupnom iznosu od 362,5 miliona eura, dok je jedan dio iskorišćen za finansiranje tekućih obaveza i formiranje rezerve. Veoma bitan aspekat ove operacije je smanjenje pritiska na javne finansije u srednjem roku, uzevši u obzir da su obaveze po osnovu obveznica koje dospijevaju 2019, 2020. i 2021. godine smanjene za 110.895.000 eura, 178.903.000 eura i 72.553.000 eura respektivno, čime je, u pomenutim godinama, smanjena otplata duga za pomenute iznose”, ističu u Ministarstvu.

Takođe, tokom 2018. godine realizovan je i kreditni aranžman sa komercijalnim bankama u ukupnom iznosu od 250 miliona eura, koji je podržan garancijom Svjetske banke, a čiji je rok dospijeća 12 godina, uključujući grejs period od četiri godine, sa kamatnom stopom od 2,95 odsto.

“Ovaj aranžman omogućio je da Ministarstvo finansija, zajedno sa sredstvima ostvarenim emisijom eurobveznica, ostvari značajne rezerve za 2019. godinu, koje će omogućiti državi da sa manje opterećenja uđe u 2019. godinu, kada je u pitanju potreba za zaduženjem u toj godini”, naglašavaju u Ministarstvu finansija.

Kako su dodali, osim efekata koji se tiču smanjenja duga koji dospijeva u narednim godinama i stvaranja rezerve za narednu budžetsku godinu, veoma važan efekat sprovedenih operacija je i poboljšanje kvaliteta duga sa aspekta ročnosti i cijene zaduženja.

“Pomenutim transakcijama, po prvi put, izdata je euroobveznica na period od sedam godina i zaključen kreditni aranžman za finansiranje budžeta na period od 12 godina, što pokazuje povećano povjerenje investitora u finansijsku stabilnost Crne Gore. Takođe, na ovaj način, i pored navedenog stanja duga, jasno se pokazuje pozitivan stav investitora prema održivosti crnogorskih javnih finansija”, objašnjavaju u tom resoru.

Napominju i da će u 2019. godini za otplatu duga biti korišćeni depoziti ostvareni u 2018. godini, pa će i potrebe za zaduženjem biti manje od procijenjenih nedostajućih sredstava.

“Imajući u vidu da su ciljevi upravljanja dugom produžetak ročnosti dospijeća duga, smanjenje troškova zaduženja, kao i smanjenje stanja duga, Vlada Crne Gore će i dalje sprovoditi politiku koja će, u narednom periodu, dovesti da poboljšanja kvaliteta duga (sa aspekta njegove ročnosti i troškova zaduženja) i njegovog dovođenja u okvire Mastrihtskih kriterijuma”, poručuju iz Ministarstva finansija.

2 Komentara na "Aktivnosti Vlade doprinose bržem smanjenju javnog duga u srednjem roku"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend