Ekonomija

Autobuska stanica na Šištetu u Herceg Novom 2019. godine

Nakon što je novski lokalni parlament u decembru 2017. godine usvojio odluku da se Autobuska stanica u Herceg Novom gradi na Šištetu, u Igalu, u lokalnoj upravi su krenuli u posao.
U izradi je idejni projekat, odnosno njegova razrada i izmjene idejnog rješenja projektanta Veljka Radulovića. Ono je konkursom odabrano prije sedam godina, kaže za Radio Jadran, predsjednik Opštine Stevan Katić.

Opština Herceg Novi je definisala i dala programski zadatak za idejni projekat, te ovlastila Agenciju za izgradnju i razvoj Herceg Novog da izradi idejni projekat u saradnji sa Radulovićem.

“S obzirom da je izrada idejnog projekta u toku, ne možemo još reći tačan broj perona i pratećih objekata, ali ono što sigurno znamo jeste da će objekat odgovarati standardima koje podrazumijeva jedna moderna autobuska stanica. Imajući u vidu da je opredijeljena parcela od više od 20.000 kvadrata, biće dovoljno prostora za perone, parking za autobuse, poslovne prostore i prateće sadržaje”, tvrdi Katić.

Po završetku idejnog rješenja slijedi izrada glavnog projekta, nakon čega će se znati koiko će koštati izgradnja autobuske stanice. Na toj parceli je data mogućnost gradnje dvije podrumske etaže, prizemlja i dva sprata, pa će Opština Autobusku graditi u maksimalnim kapacitetima ili fazno, po nivoima.

Katić navodi da tek kada bude utvrđena vrijednost investicije odlučiće da li će je graditi o sopstvenom trošku ili će Opština ući u javno-privatno partnerstvo.

“Za sada smo stanovišta da Opština treba Autobusku stanicu da gradi iz sopstvenih sredstava. Svakako, biće urađen biznis plan, ali sada sve upućuje da je ta investicija apsolutno isplativa za lokalnu upravu”, smatra prvi čovjek Opštine Herceg Novi.

Početak izgradnje zavisi od završetka same projektne dokumentacije, kao i tenderskih procedura koje je lokalna uprava obavezna da sprovede za izbor izvođača radova. Od toga će zavisiti i da li će radovi početi u toku ove i sljedeće godine.

Ipak, u lokalnoj upravi su optimisti da će Autobuska stanica biti izgrađena tokom 2019. godine.

Autobuska – izborni adut svih partija

Gotovo da nije bilo lokalnih izbora od 2000. godine, a da gradnja nove Autobuske stanice u Novom nije bila dio izbornih programa većine partija.

Čak je prije devet godina Opština Herceg Novi raspisala tender za gradnju Autobuske stanice na koji su se javila tri izvođača – dva iz Herceg Novog i jedan iz Hrvatske. Trebalo je da objekat bude izgrađen kao privatno javno partnerstvo, za 7.5 miliona eura. Napravljen je idejni projekat.

Onda je bilo lutanja oko izbora lokacije tokom dvogodišnje vlasti DPS-Izbor, da bi se novi skupštinski savez odlučio za Šištet.

Aktuelna vlast je kao prednost ove lokacije isticala i što se nalazi sa zapadne strane grada i gravitira prema graničnim prelazima prema Hrvatskoj i prema kraku buduće zaobilaznice i brze trase magistrale koje započinju u Sutorini.

3 Komentara na "Autobuska stanica na Šištetu u Herceg Novom 2019. godine"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend