Ekonomija

CEDIS spreman za ulaganja u seosku infrastrukturu

Foto: CEDIS, FB

Crnogorski elektrodistributivni sistem CEDIS će u naredne tri godine raditi na poboljšanju kvaliteta napajanja u selima, što će dovesti do priključenja novih objekata na mrežu, ali i dovesti do razvoja seoskog turizma i poljoprivrede.

Iz kompanije su Dnevnim novinama saopštili da su planom obuhvaćeni projekti izgradnje, rekonstrukcije i revitalizacije objekata.

“Sprovođenjem plana omogućiće se povećanje kapaciteta u cilju priključenja novih korisnika, poboljšanje naponskih prilika, kao i smanjenje gubitaka na mreži. Revitalizacijom mreže biće obuhvaćena većina seoskog područja Crne Gore. Vrijednost koja je odobrena za realizaciju planiranih projekata u naredne tri godine je veća od 76 miliona eura”, kazali su iz CEDIS-a.

Za revitalizaciju srednjenaponske i niskonaponske mreže, kako navode u kompaniji, planirano je ulaganje veće od 32 miliona eura. Posebna pažnja biće posvećena skraćivanju dužine nisko-naponskih vodova interpolacijom novih trafostanica 10/0,4 kilovolti.

“Spremni smo da kroz buduće investiranje u revitalizaciju, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih kao i izgradnju novih elektroenergetskih objekta u svim crnogorskim opštinama, elektrodistributivni sistem dovedemo do nivoa koji će obezbijediti kvalitetno i sigurno napajanje strujom”, ukazali su u CEDIS-u.

Osim izgradnje novih objekata i mreže, trogodišnjim investicionim planom kompanije koji je početkom avgusta usvojila Regulatorna agencija za energetiku, obuhvaćeni su projekti rekonstrukcije, modernizacije i revitalizacije postojećih elektroenergetskih objekata.

“U to spada revitalizacija srednjenaponske i niskonaponske mreže, za šta će se od 2019. do 2021. izdvojiti 32 miliona eura. U prvoj godini realizacije predviđen je trošak od 12 miliona, dok je za sljedeće dvije godine planiran iznos od 11 i devet milona eura”, naveli su CEDIS-u.

Problemi koji mogu uticati na realizaciju radova, tiču se rokova završetka objekata. U CEDIS-u otežavajućim okolnostima smatraju i obezbjeđenje neophodne dokumentacije, naročito na područjima koja nijesu u zahvatu planskih dokumenata gdje je neophodan razvoj elektroenergetske infrastrukture.

“Drugi ograničavajući faktor je u rješavanju imovinsko pravnih problema kako bi se obezbijedile lokacije za energetske objekte. Tu su i dugotrajni postupci pribavljanja dokumentacije zahtijevane urbanističko-tehničkim uslovima, kao i postupci izbora ponuđača”, navode u CEDIS-u, dodajući da postoje problemi sa nedovoljnim brojem licenciranih firmi koje bi na kvalitetan način odgovorile zahtjevima CEDIS-a. D.J.

CEDIS je, kao odgovor na zahtjev Vlade, pripremio i usvojio plan investicija za naredne tri godine, a ulaganje u revitalizaciju neće se odraziti na povećanje tarifa za distribuciju struje. Nakon što je Regulatorna agencija za energetiku usvojila plan, na CEDIS-u je da početkom naredne godine uđe u implementaciju i relizaciju investicija.

“Operator distributivnog sistema, dakle CEDIS dužan je da u skladu sa Zakonom o energetici, a prema potrebama korisnika sistema, utvrdi trogodišnji investicioni plan koji se ažurira svake godine i dostavlja Regulatornoj agenciji za energetiku na saglasnost”, ukazali su u kompaniji.

2 Komentara na "CEDIS spreman za ulaganja u seosku infrastrukturu"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend