Ekonomija

Do sada obučeno 200 profesionalnih vozača

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju, koji je formirala Privredna komora PKCG, do sada je obučio 200 profesionalnih vozača i odgovornih za prevoz u preduzećima, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković na Međunarodnoj dvodnevnoj konferenciji „Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika”, koja se održava u Budvi.

Konferenciju su u organizovali Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Mašinski fakultet Podgorica i IRU Akademija.

Predsjednik PKCG Vlastimir Golubović istakao je da Privredna komora Crne Gore u svojoj organizacionoj strukturi ima Sektor za saobraćaj, u okviru kog se prati i analizira poslovanje privrednih društava u svim vidovima saobraćaja, usklađuju redovi vožnje u međunarodnom i međumjesnom prevozu putnika, te izdaju TIR karneti.

Podsjetio je da je u oktobru 2017. godine Komora formirala Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju, u kom se realizuje profesionalno osposobljavanje kadrova u drumskom transportu, sa ciljem da menadžerima približi evropske standarde, postupke i procedure koji se koriste u modernom drumskom transportu, a vozačima omogući savremeni trening, kako bi ih osposobio za uspješno obavljanje prevoza.

“U profesionalnoj obuci kadrova u drumskom transportu u potpunosti su implementirani evropski standardi i korišćene su moderne nastavne metode, sa ciljem rješavanja postavljenih problema i davanja relevantnih odgovora na konkretna pitanja rada i djelovanja menadžera i vozača u savremenim uslovima. Posao osposobljavanja kadrova koji realizuje Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju Privredne komore Crne Gore dobio je potpunu stručnu verifikaciju od strane IRU Akademije, tako da je Komorin Centar jedina licencirana institucija u Crnoj Gori za obavljanje ovih poslova. Praktično, sertifikati koji se dobiju nakon uspješno okončane obuke, menadžeri i vozači mogu koristiti u međunarodnom prevozu putnika i roba u svim evropskim zemljama”, kazao je predsjednik Komore.

Zahvalio je Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i ministru Osmanu Nurkoviću što u kontinuitetu Privrednu komoru prepoznaju kao najvažnijeg partnera u ovoj oblasti, te im povjeravaju javna ovlašćenja.

“Da je takav odnos Ministarstva opravdan potvrđuju pohvale koje Crna Gora dobija i od evropske konferencije ministara i Internacionalnog transportnog foruma kao vodećih institucija drumskog transporta u svijetu”, rekao je Golubović.

Pojasnio je da Komora proslavlja 90 godina postojanja, te da je Konferencija jedna od aktivnosti kojom se obilježava jubilej.

Ministar saobraćaja pomorstva zadovoljan je što je sa ključnim partnerima u toj oblasti, Privrednom komorom i Mašinskim fakultetom, organizovana prva međunarodna konferencija na ovu značajnu temu.

Nurković je govorio o Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju, koji je u potpunosti usklađen sa legislativom EU i pravilima ITF-a i Poveljom kvaliteta.

“Glavna novina ovog zakona je obaveza posjedovanja licence za vozače i odgovorna lica u ovoj djelatnosti, za što moraju proći određene obuke. Sistem obuka koji prolaze je u skladu sa pravilima EU i zbog toga iskazujem veliku zahvalnost Centru za edukaciju u drumskom saobraćaju, koji je akreditovan od strane IRU akademije. Taj novoformirani Centar pri Komori je počeo rad 2018. godine i do sada je obučio 200 profesionalnih vozača i odgovornih lica za prevoz u preduzećima. Cilj tih obuka je da se polaznici edukuju kako da pravilno primjenjuju nacionalne i međunarodne propise u ovoj oblasti”, rekao je Nurković.

Istakao je i odličnu saradnju sa Mašinskim fakultetom na provjeri homologacijske ispravnosti vozila.

Ministarstvo će, najavljuje on, izraditi izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori, uvođenjem nove norme standard Euro 6 za nova motorna vozila, a za upotrebljavana standard Euro 4.

“Vjerujem da ćemo i dalje raditi na povećanju kvaliteta usluga u ovom sektoru i to upravo kontinuiranim partnerskim odnosom sa Privrednom komorom i Mašinskom fakultetom, kao i sa ostalim akterima u oblasti drumskog saobraćaja”, kazao je Nurković.

Dekan Mašinskog fakulteta Igor Vušanović podsjetio je da je njihov Centar za motore i vozila više od tri i po decenije pouzdan partner crnogorskim institucijama kada je u pitanju rješavanje problema iz te oblasti motora i vozila, bezbjednosti saobraćaja i transporta u cjelini.

“Centar radi brojne poslove iz ovih oblasti po ovlašćenjima i za potrebe ministarstava saobraćaja i pomorstva, unutrašnjih poslova i ekonomije. On izuzetno uspješno atestira prepravke na vozilima, obavlja kontrolu vozila koja prevoze opasne materije, izdaje potvrde za vozila koja se bave javnim prevozom i u međunarodnom saobraćaju, provjerava homologacijsku podobnost vozila koja se uvoze i izdaje homologacije za tip vozila za potrebe uvoza u našu zemlju”, rekao je Vušanović.

Dodao je da je u sastavu Mašinskog fakulteta i Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju, koji obučava kontrolore na linijama tehničkih preglada, kao i Centar za saobraćajno mašinska vještačenja, koji pruža stručnu podršku pravosudnim organima.

“Sva tri navedena centra Mašinskog fakulteta stručnim, savjesnim i predanim radom pružaju kontinuiranu podršku resornim ministarstvima, ne samo za obavljanje pomenutih poslova, već i učestvuju u izradi svih zakona i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast”, rekao je Vušanović.

Patrik Filip iz IRU akademije zadovoljan je saradnjom sa Privrednom komorom Crne Gore.

“Drumski saobraćaj ne označava samo prevozna sredstva već je riječ o proizvodnoj alatki koja doprinosi blagostanju zajednice i razvoju privrede. On utiče na mobilnost radne snage, isporuku roba, kao i na potrošnju”, rekao je Filip.

Posebno je potencirao potrebu stalnog unapređenja bezbjednosti saobraćaja, te rješavanje problema deficita stručnog kadra u ovoj oblasti, što je pitanje od globalne važnosti.

 

Send this to a friend