Ekonomija

Kroz davanje u zakup zemljišta Glavni grad dodatno podstiče razvoj poljoprivrede

Poljoprivredna proizvodnja/ Foto: Glavni grad

Glavni grad nastavlja posvećeno da radi na podsticanju razvoja privredne djelatnosti na teritoriji Podgorice, a imajući u vidu posebno teške uslove pod kojima su ove godine poljoprivrednici poslovali, akcenat je stavljen na poljoprivrednu proizvodnju.

“S tim u vezi, Glavni grad je objavio Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Podgorice, na period od deset godina uz mogućnost produženja. Pravo učešća po ovom pozivu imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Glavnog grada Podgorica, koja će se baviti isključivo poljoprivrednom djelatnošću”, navedeno je u saopštenju Direkcije za imovinu Glavnog grada.

Prilikom odlučivanja, kako navode,  prednost će biti data kvalitetu investicionog programa, sistemu i održivosti proizvodnje sa akcentom ekološki, odnosno organski aspekt, kao i visina investicije i ponuđena cijena.

Imajući u vidu krizu izazvanu koronavirusom, podsjećaju, Glavni grad je u ovoj godini izdvojio sredstva u iznosu 145.000 eura za podsticaj poljoprivrede.

“Ponude se predaju u zapečaćenom omotu Direkciji za imovinu Glavnog grada Podgorica, ul. Jovana Tomaševića 2A, sa naznakom “Za prikupljanje ponuda za javni poziv br.13/21 – ne otvaraj”, zaključno sa danom 10. decembar 2021. godine do 15h. Učesnici postupka prikupljanja ponuda dužni su uz ponudu dostaviti i lične podatke. Tenderska dokumentacija (Grafički prikaz predmetnih lokacija i Skica lica mjesta) za navedene parcele može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Sekretarijata za podršku biznis zajednici (ul. Vuka Karadžića br. 41), u periodu od 9h do 14h – kontakt osoba Maja Kostić – tel. 020/625-190“, naglašava se u saopštenju.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 020/625-628; 020/625-190; 020/665-041 ili putem e-mail-a: [email protected] i/ili [email protected]

Javni konkurs dostupan je na sljedećem linku.

Send this to a friend