Ekonomija

Ministarstvo ekonomije promoviše značaj klasterskog djelovanja

Milena Jovetić

Ministarstvo ekonomije intenzivno radi na promociji značaja klasterskog djelovanja, sa ciljem da što više privrednika motiviše da prepoznaju benefite udruživanja i iskoriste mogućnost dodjele subvencija u okviru Programa podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori.

Savjetnik u Direktoratu za razvoj, Milena Jovetić, kazala je da je javni poziv za učeše u Programu u ovoj godini raspisan 27. marta i da je otvoren do 26. aprila.

“Maksimalan iznos subvencije po projektu je 50 odsto investicije, odnosno 65 odsto za klastere koji djeluju u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave, a maksimalno 15 hiljada eura”, kazala je Jovetić u intervjuu za Privredni portal Tehnopolis.

Pored toga što je u ovoj godini, u odnosu na prethodne, povećan iznos subvencije po projektu sa deset hiljada na 15 hiljada eura, klasteri imaju mogućnost da apliciraju sa dva projekta, pri čemu oba mogu biti odobrena ukoliko su različitog karaktera, odnosno ukoliko se odnose na različite predmete podrške.

Kada je u pitanju Program podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori, Jovetić je podsjetila da je u pitanju program državne pomoći koji Ministarstvo u kontinuitetu realizuje od 2012. godine.

Ona je navela da je Program nekoliko puta unaprijeđen, kako bi u što većoj mjeri bio prilagođen potrebama klastera.

Prvobitno je bio namijenjen klasterima iz sjevernog regiona i manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, da bi zbog interesovanja klastera i iz drugih regiona 2014. godine bio proširen u smislu omogućavanja apliciranja klastera sa cijele teritorije Crne Gore.

“Program je prošle godine značajno unaprijeđen, kroz proširivanje predmeta podrške na materijalnu i nematerijalnu imovinu i operativne troškove poslovanja. To znači da klasteri, pored nabavke proizvodne opreme, mogu aplicirati sa projektima koji uključuju različite marketing aktivnosti, jačanje kapaciteta klastera kroz realizaciju obuka, seminara, organizovanje studijskih posjeta, zatim angažovanje klaster menadžera i slično”, objasnila je Jovetić.

Time je proširen i cilj Programa koji se odnosi na jačanje konkurentnosti klastera na domaćem i međunarodnom tržištu.

Jovetić je rekla da su taj Program, kao i ostalih osam programa Ministarstva, predstavljeni krajem marta u Bijelom Polju i Beranama u okviru Biznis karavana, projekta koji će taj Vladin resor, zajedno sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), realizovati u svim opštinama do kraja godine.

“Cilj je da, sa jedne strane, preduzeća upoznamo sa svim programima tehničke i finansijske podrške Ministarstva i prikupimo sugestije privrednika o unaprijeđenju programa”, dodala je Jovetić.

Ona je saopštila da se tehnička podrška klasterima odnosi, prije svega, na podršku u pripremi aplikacija za domaće i mađunarodne programe finansiranja.

Osim toga, kako je kazala, u planu je unaprijeđenje vidljivosti klastera i njihovih projekata angažovanjem agencije, koja će biti zadužena za medijsku promociju klastera, što je još jedan vid tehničke podrške.

Za učešće u Programu mogu aplicirati formalno-pravno osnovani klasteri.

“Svi klasteri koji se za sada nalaze u evidenciji Ministarstva formirani su kao nevladine organizacije. Kada je riječ o evidentiranju klastera kod tog resora, procedura je vrlo jednostavna i podrazumijeva slanje popunjenog formulara za evidentiranje klastera, koji se može preuzeti sa našeg sajta”, rekla je Jovetić.

Za sada Ministarstvo u svojoj evidenciji ima 25 klastera.

Jovetić je podsjetila da je Ministarstvo početkom prošle godine raspisalo i javni poziv za evidentiranje klastera koji je otvoren u kontinuitetu.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Marko
Gost
Marko

Manje zemlje, a više klastera?? Znate li vi šta je to?

Send this to a friend