Ekonomija

Na plate zaposlenih u Tuzima troše 624.300 eura

Tuzi

Opština Tuzi budžet od 1. jula do kraja godine planirala je na 1.776.300 eura, od čega na operativne izdatke ide 1.260.800, a na kapitalne 515.500 eura, piše Dan.

Transferi od budžeta Crne Gore za početno finansiranje, planirani su u iznosuod 600.000 eura. Transferi iz budžeta Glavnog grada, koji su utvrđeni sporazumom ove dvije lokalne uprave, planirani su na 594.300 eura. Od donacija Tuzani očekuju da će imati primitke od 90.000 eura. Centralna javna rasprava za ovaj dokument održaće seusjutra.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 254.000 eura i to prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica u iznosu od 99.000, poreza na nepokretnosti 85.000, porezana prometnepokretnosti 30.000 i od prireza porezu na dohodak fizičkih lica od 40.000 eura. Prihodi od taksi planirani su u iznosu od 70.000, od čega administrativne i lokalne komunalne takse iznose no 35.000 eura.

Prihodi od naknada planirani su na 135.500 i to su za korišćenje dobara od opšteg interesa od 2.000, za korišćenje prirodnih dobara 1.000, za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 100.000, za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za nelegalne objekte 5.000, godišnjih naknada pri registraciji vozila 15.000, ostalih naknada za puteve od 10.000 i komunalnih naknada od 2.500 eura. Ostali prihodi su planirani u iznosu od 17.500 eura. Sredstva prenesena iz prethodne godine su planirana u iznosu od 15.000 eura.

Operativni izdaci planirani su na 1.260.800 eura. Bruto zarade zaposlenih planirane su na 624.300 eura, od čega na neto zarade ide 368.150 eura, porez na dohodak fizičkih lica 54.800, doprinosi na teret zaposlenog 130.900, doprinosi na teret poslodavca 61.750 i prirez porezu na dohodak fizičkih lica 8.700 eura.

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iz-nosu od 95,250 eura, a odnose se na naknade odbornicima od 63.000, ostala lična primanja zaposlenih u opštini 17.050 i ostale naknade 15.200 eura. Rashodi zausluge planirani su na 175.400, od čega na služ-bena putovanja ide 5.650 eura, za reprezentaciju, štampu i troškove bifea 10.150, za komunikacione usluge 6.000, za bankarske usluge 3.700, za advokatske 40.000 eura, za konsultantske usluge 5.800, te stručno usavršavanje 4.100, dok su ostale usluge 70.000 eura. Subvencije za podršku poljoprivrednim proizvođačima planirane su u iznosu od 20.000 eura. Transferi institucijama sporta iznose 65.000, od čega za NVO 21.200, a političkim partijama 20.000 eura. Za jednokratne pomoći planirano je 14.000. Transferi institucijama planirani su na 13.000 eura, a privrednim društvima 3.000 eura koji se odnose na transfer Javnom preduzeću „Komunalne usluge“.

3

avatar
1000
3
0
0
 
2
NenadHarisDinosa
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Nenad
Gost
Nenad

Svi po jedan euro i taman..cuo sam da ce da ruse pijacu u tuzima i da grade tu trzni.centar..ima li neko kakve tacnije informacije?

Haris
Gost
Haris

Bice Ramovic i konpanija da odma izadju iz kolicije

Dinosa
Gost
Dinosa

Evo da vidimo kako ce Nik da rukovodi opstinom,e kukala nam majka kada ne bude novca za plate kako ce se zaboraviti zastave albanske,povadice oci jedna drugome.ahhahahahaha

Send this to a friend