Ekonomija

Neki pčelari kupcima podvalili šećerni sirup

Ilustracija

U julu je van prometa stavljeno i ocijenjeno nebezbjednim 75 kilograma meda, 18 kilograma orašastih plodova u medu i 32 litra maslinovog ulja, a laboratorijski rezultati pokazali su da određena količina koju su pčelari prodavali kao med, zapravo je bio “falsifikat”, jer je u pitanju bio gusti šećerni sirup.

Ovo piše u izvještaju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za jul, u kome je istaknuto da je rađena pojačana kontrola na turističkim mjestima u Crnoj Gori i da su pronađene brojne nepravilnosti.

Nastavljena je kontrola prometa meda i maslinovog ulja na lokacijama koje se nalaze na putnom pravcu ka Nikšiću, Zabljaku, Njegušima, Mojkovcu i Kolašinu, Đurđevića Tari, Nacionalnom parku Durmitor kao i pijacama u Tuzima, Podgorici, Tivtu, Kotoru, Ulcinju i Budvi. Oduzeti proizvodi su ocijenjeni nebezbjednim jer nijesu ispunjavali propisane zahtjeve za stavljanje na tržište, između ostalog, prodavci nijesu posjedovali dokaz o porijeklu ili proizvođaču ove hrane, proizvodi nijesu bili označeni i nijesu čuvani na propisani način piše u dokumentu.

Cilj ovakvih kontrola, kako piše, je da se spriječi ponuda nebezbjedne i sumnjive hrane, ali i da se zaštiti zdravlje potrošača i spriječe prevare potrošača.

“Laboratorijskim ispitivanjima je utvrđeno u više od 50 odsto ispitanih uzoraka da ne ispunjavaju propisane zahtjeve kvaliteta u skladu sa pravilnikom o minimalnom kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda: aktivnost dijastaze, količina šećera saharoza, slobodne kisjeline, količina hidroksimetilfurfurala (HMF) iznad dozvoljene i drugo, a zasve ispitane uzorke meda i maslinovog ulja utvrđeno je da ne ispunjavaju zahtjeve u skladu sa uredbom o informisanju potrošača. U ispitanim uzorcima nije utvrđeno prisustvo supstanci koje mogu uticati na zdravlje potrošača. Rezultati ispitanih, pojedinih parametara kvaliteta ukazuju da se radi o „falsifikatu”, odnosno da ispitani uzorak nije proizvod pčela što jasno ukazuje da su prodajom ovakvih proizvoda potrošači prevareni i dovedeni u zabludu da imaju u ponudi med, a zapravo je u pitanju gusti šećerni sirup”, istaknuto je u izvještaju Uprave za bezbjednost hrane.

Inspektori su u julu pronašli i tri nebezbjedne pošiljke hrane ukupne težine 6.625 kilograma.

Početkom prošlog mjeseca oni su zabranili promet 300 komada ukrasnog bilja, 32 komada sadnica voća, 4.000 kilograma stočnog kukuruza i 25.000 kilograma brašna kome je prošao rok upotrebe.

Zabranili su uvoz 395 kilograma crvenog grožđa i čak 111.996 kilograma banana zbg toga što su utvrdili da njihov kvalitet nije dobar.

Inspektori su u julu pronašli i 1900 kilograma nektarina koje su sadržale rezidue pesticida, kao i 23.010 kilograma stočnog brašna kome je prošao rok upotrebe.

Zahvaljujući radu inspekcije, na tržište nije dospjelo ni 725 kilograma ananasa, kao ni 11.200 kilograma krompira koji je sadržao štetne organizme.

Uništeno 13.551,35 kilograma proizvoda od mesa

Inspektori su zabranili stavljanje u promet čak 13.551,35 kilograma proizvoda od mesa, jer su ocijenili da kvalitet nije dobar, odnosno da imaju povećan sadržaj vode.

“Zbog utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima kvaliteta proizvoda i zdravstvene zaštite bilja, zabranjen je uvoz 25.000 kilograma brašna, 11.200 kilograma merkantilnog krompira”, piše u izvještaju za jul.

Naveli su da je uništeno i 23.010 kilograma hrane za životinje, kao i 32 komada sadnica voća (15 limuna, dvije narandže, 10 fortunela i pet mandarina).

Zabranjen uvoz 19.648 litara bezalkoholnih pića

“Tokom jula od ukupnog broja pregledanih pošiljki iz uvoza, hrane neživotinjskog porijekla u nadležnosti inspekcije za hranu, zbog utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima bezbjednosti zabranjen je uvoz i stavljanje u slobodan promet 19.648 litara bezalkoholnih pića. Zabranjen je promet pošiljke sirovina za pekarsku industriju u količini od 3.960 kilograma i pošiljke konditorskih proizvoda u količini od 1.479 kilograma zbog utvrđivanja prisustva nedozvoljenih aditiva i neodgovarajuće oznake na proizvodima. Inspektori su donijeli tri rješenja o zabrani uvoza i stavljanju u promet ukupno 25,8 tona hrane. Pošiljk su po zahtjevu uvoznika vraćene inoisporučiocima”, piše u izvještaju.

14 Komentara na "Neki pčelari kupcima podvalili šećerni sirup"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend