Ekonomija

Omogućene investicije i finansijska ušteda od oko 20 miliona eura

Sekulić

Stvaranje preduslova za definisanje jasnih razvojnih i investicionih planova u Elektroprivredi (EPCG), poštovanje mjera fiskalne konsolidacije i finansijska ušteda od oko 20 miliona eura, neki su od pozitivnih efekata ubrzane realizacije put opcije, saopštila je ministarka ekonomije, Dragica Sekulić.

Ona je za List Elektroprivreda kazala da trostruko brža realizacija raskidne klauzule strateškog partnerstva sa italijanskom kompanijom A2A omogućava državi da sa 57,01 odsto vlasništva u EPCG, umjesto na 63 odsto dođe na 70,16 odsto.

“Na taj način država praktično vraća svoj vlasnički udio u EPCG na nivo prije djelimične privatizacije i dokapitalizacije iz 2009. godine već u prvom koraku, i to bez skoro ikakvog fiskalnog opterećenja na državni budžet, jer će se više od polovine iznosa obezbijediti od prihoda od raspodjele dobiti po osnovu vlasničkog kapitala i poreza na dobit”, objasnila je Sekulić.

Vlada je u utorak kompaniji A2A uplatila prvu tranšu od 68,9 miliona eura i na taj način otkupila 17,25 miliona akcija u EPCG.

Sekulić je navela da je predviđeno da druga tranša bude realizovana u julu kroz Zakonom o privrednim društvima predviđeni mehanizam sticanja sopstvenih akcija.

“To znači da akcije kupuje EPCG, a ne da se kupuju iz državnog budžeta. Prema odredbama Zakona, preduzeće može kupovati sopstvene akcije u skladu sa Statutom ili odlukama nadležnih organa firme, a vrijednost kupljenih sopstvenih akcija ne može prelaziti deset odsto od ukupnog akcijskog kapitala”, kazala je Sekulić.

Ona je dodala da EPCG trenutno raspolaže sa oko 52 miliona eura neraspodijeljene dobiti, za koju se može očekivati da bude spremna za isplatu akcionarima nakon usvajanja kompanijskog i izvještaja revizora za prošlu godinu.

“Kompanija je dovedena do nivoa profitno sposobnog preduzeća, što će nam omogućiti da više od polovine prve novougovorene tranše pokrijemo prihodom od raspodjele dobiti i odgovarajućeg poreza”, rekla je Sekulić.

Ona je precizirala da će se ovogodišnjom transakcijom udio A2A u EPCG smanjiti sa trenutnih 41,7 odsto na 19 odsto, uz odliv iz državnog budžeta svega oko 30 miliona eura, koji će najvećim dijelom biti pokriven naredne godine kroz prihode po osnovu raspodjele dobiti.

Preostale akcije A2A bile bi, prema riječima Sekulić, preuzete tokom naredne godine na analogan način.

“Osnovnom varijantom je predviđeno da država drugo sticanje akcija obavi u maju naredne godine za iznos od 39,9 miliona eura, dok bi kroz drugu tranšu u julu iste godine preostale akcije stekla sama EPCG, objasnila je Sekulić.

Ona je podsjetila da je prvobitni ugovor predviđao isplatu A2A u sedam godišnjih tranši.

“Umjesto da do proljeća 2024. godine isplaćujemo godišnje tranše i tako udio A2A smanjujemo postepeno, proporcionalno isplaćenom iznosu, mi već ovog mjeseca imamo dvotrećinsko vlasništvo u EPCG”, navela je Sekulić.

Ona je kazala da čitavi proces na najbolji način potvrđuje riješenost Vlade da u potpunosti ispoštuje ugovorene obaveze prema stranom partneru, čak i kada se radi o raskidu ugovora.

“Ubrzana realizacija put opcije omogućena je zahvaljujući izuzetno dobrim rezultatima fiskalne konsolidacije i vezanih aktivnosti Vlade, kao i nedavno potvrđenom najuspješnijom emisijom euroobveznica do sada”, ocijenila je Sekulić.

Ona je dodala da je izmijenjeni plan isplate izraz domaćinskog odnosa prema državnim resursima.

“Takvu pažnju zaslužuju svi resursi, posebno najznačajniji, poput nacionalne EPCG”, zaključila je Sekulić.

A2A je sredinom prošle godine aktivirala put opciju. Akcionarski ugovor iz avgusta 2016. godine je prvbobitno predviđao prodajnu opciju, odnosno pravo A2A da proda, a obavezu države da kupi 54,79 miliona akcija EPCG, po cijeni od 250 miliona eura, u sedam jednakih godišnjih rada.

1 Komentar na "Omogućene investicije i finansijska ušteda od oko 20 miliona eura"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend