Ekonomija

Pred Vladom obiman posao za dalje dionice autoputa

Osman Nurković

Pred Vladom je obiman i odgovoran posao kako bi multidisciplinarno sagledala pripremne aktivnosti realizacije ostalih dionica autoputa Bar-Boljare i definisala optimalne modele i procedure realizacije u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.

On je u intervjuu agenciji Mina-business kazao da Vlada odgovorno nastavlja aktivnosti na stvaranju preduslova za realizaciju i ostalih dionica autoputa Bar- Boljare.

“U toku je priprema idejnih projekata i prateće dokumentacije za dionice Mateševo-Andrijevica i Smokovac-Tološi- Farmaci, koje su detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare i definisane kao druga etapa realizacije projekta”, rekao je Nurković.

Izrada tih projekata se, kako je objasnio, finansira iz bespovratnih sredstava Evropske unije EU obezbijeđenih kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan i rezultat je intezivne spoljne politike u oblasti saobraćaja koju vodi resorno Ministarstvo.

Nurković je podsjetio da je u martu sa kompanijom China Road and Bridge Corporation CRBC potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji za projekat izgradnje autoputa Bar-Boljare na principima privatno-javnog partnerstva, čime ta firma nije dovedena u povlašćeni položaj.

“To je samo kompanija koja je prva izrazila interesovanje za realizaciju i ostalih dionica autoputa Bar-Boljare, što je i razumljivo jer je ista već prisutna na domaćem tržištu, odnosno na projektu”, dodao je Nurković.

Svi zainteresovani subjekti su, kako je podsjetio, pozvani da ispolje svoje namjere i predlože uslove i modele za realizaciju ostalih dionica autoputa Bar-Boljare, na principima privatno-javnog partnerstva, na bazi najbolje međunarodne prakse i uz poštovanje principa jednakog tretmana, slobodne konkurencije i nediskriminacije.

“U toj utakmici neće biti povlašćenih igrača, a cijena, rokovi, kvalitet rada, iskustvo i referentnost će biti jedine preporuke koje ćemo cijeniti kao investitor”, poručio je Nurković.

On je rekao da se često postavljalo pitanje dinamike radova na izgradnji prvih kilometara autoputa u Crnoj Gori.

“Tu ću biti vrlo jasan. Dinamika nije prioritet na uštrb kvaliteta ovog kapitalnog saobraćajnog projekta. Od početka realizacije projekta na prvom mjestu bilo je mišljenje i stav struke, dok se prema izvođaču radova insistiralo na dosljednom poštovanju ugovornih odredbi, kao i na dosljednoj primjeni relevantih domaćih i evropskih propisa, procedura i standarda”, rekao je Nurković.

On je ocijenio da je poznavanje legislative i procedura u početnom periodu realizacije tog projekta bio priličan izazov sa kojim se suočavao izvođač radova, kao nov na evropskom tržištu u tom trenutku.

Nurković je dodao da je to svakako u određenoj mjeri imalo i svoj uticaj na tempo projektovanja i kasnije posljedično na izvođenje radova na terenu.

“Međutim, od menadžmenta kompanije CRBC kontuirano dobijamo uvjeravanja da će angažovati sve svoje raspoložive resurse na način koji će osigurati realizaciju projekta u ugovorenom roku, koji ipak ne postavljamo kao svoj prioritet ukoliko on znači bilo kakav kompromis sa kvalitetom”, saopštio je Nurković.

Na pitanje kakav je stav Ministarstva povodom situacije u nacionalnom avioprevozniku Montenegro Airlines-u (MA) i na koji način će se riješiti pitanje dugovanja te kompanije, Nurković je odgovorio da je stanje u kompaniji jedan od velikih izazova za Vladu i njega kao ministra saobraćaja.

“Situaciju kakvu imamo potrebno je rješavati ozbiljno i potrebno je vrijeme kako bi se sumirali svi podaci i donijele važne odluke vezano za nastavak poslovanja našeg avioprevoznika. Imajući u vidu značaj nacionalnog avioprevoznika generalno, ne razmatramo opciju stečaja“, saopštio je Nurković.

Prema njegovim riječima, podaci pokazaju da je MA kompanija koja obavlja transfer oko 550 hiljada putnika.

Kompanija na nivou godine prevozi skoro trećinu ukupnog broja putnika sa crnogorskih aerodroma, a u periodu zimskih mjeseci i do 45 odsto.

“Od plata u ovoj kompaniji živi više od 400 zaposlenih i njihovih porodica. Skoro dvije trećine zaposlenih u kompaniji je licencirano letačko, tehničko i drugo operativno osoblje, u čiju su obuku i trening uložena značajna sredstva”, kazao je

Nurković i dodao da ti podaci govore koliko je kompanija važna za Crnu Goru.

Na pitanje koji bi bio najprihvatljiviji model valorizacije Aerodroma Crne Gore, Nurković je odgovorio da se mora naći bolji model ulaganja i koncipirati projekat modernizacije koji će dugoročno pružati kvalitet i brzinu usluge.

“U Vladi dijelimo mišljenje da kapaciteti vazdušnih luka u Crnoj Gori, iako posluju dobro, prosto nijesu dovoljno iskorišćeni. Cilj nam je da obezbjedimo visok kvalitet usluge putnicima, ali i određene benefite državi i budžetu”, rekao je Nurković.

Planirani model finansiranja za realizaciju te investicije je putem javno-privatnog partnerstva.

“Najprihvatljiviji model valorizacije Aerodroma Crne Gore je partnerstvo sa privatnim sektorom, koji se u okruženju i šire pokazao kao uspješan model”, tvrdi Nurković.

Na pitanje koji su značajni projekti u ovoj godini kada je riječ o razvoju drumske i željezničke infrastrukture, Nurković je odgovorio da u sektoru željeznice postoje brojni izazovi, prije svega u poslovanju preduzeća.

On je podsjetio da je usvojena Strategija razvoja željeznice za period od prošle do 2027. godine, prvi put kao posebna strategija za oblast željeznice u Crnoj Gori.

“Na polju bezbjednosti željezničkog saobraćaja urađen je i objavljen određen broj podzakonskih akata. Radi se na izradi izmjena i dopuna Zakona o željeznici čime će se stvoriti uslovi za ispunjenje mjerila za zatvaranje Poglavlja 14“, kazao je Nurković.

On je rekao da će se adaptacijom stanične zgrade u stanici Bijelo Polje, stvoriti uslovi za početak rada zajedničke granične stanice.

“Može se reći da je prošla godinu u segmentu poslovanja željezničkih firmi obilježilo stabilnije poslovanje iz razloga značajnog povećanja obima prevoza u teretnom saobraćaju od 38,5 odsto”, precizirao je Nurković.

Što se tiče mreže državnih puteva i ove godine, ali i u narednom periodu, kako je kazao, očekuje se puno posla, posebno na sjeveru, koji će biti veliko aktivno gradilište.

“Puno je izazova na terenu, ali ništa manje posla ni u administrativnom dijelu. Sama izrada projektne dokumentacije i procedure odabira najpovoljnijih izvođača radova su veliki dio posla koji predstoji izvođenju radova i predstavljaju važan segment u čitavom procesu”, smatra Nurković.

On je zaključio da se razgovara i oko drugačije organizacije preduzeća u većinskom vlasništvu države, u oblasti pomorske privrede, od čega Vlada očekuje značajnije efekte za lokalnu upravu, kao i na nacionalnom nivou.

Send this to a friend