Ekonomija

Svjetska banka i MMF podržavaju fiskalnu konsolidaciju

Svjetska banka i MMF podržavaju fiskalnu konsolidaciju Crne Gore, poručeno je u Vašingtonu, gdje crnogorska delegacija, koju čine ministar finansija Darko Radunović, guverner CBCG Radoje Žugić i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni sistem Nikola Fabris.

Na sastanku sa direktoricom Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein, i potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Cyril-om Muller-om, razgovarano je o sprovođenju plana srednjoročne fiskalne konsolidacije i njenom strukturom na prihodnoj i rashodnoj strani, kao i planiranim mjerama aktivnog upravljanja dugom, kojima se obezbijeđuje njegova puna održivost u srednjem roku.

Muller je pohvalio kredibilnu fiskalnu politiku nove Vlade, koja se, na odgovoran i pravovremen način, odnosi prema fiskalnim pritiscima i izazovima rastućeg javnog duga.

“Osim fiskalne konsolidacije, unapređenju finansijske stabilnosti doprinosi i poboljšanje kvaliteta aktive bankarskog sektora, registrovano tokom ove i prošle godine”, saopšteno je iz CBCG.

Istovremeno je pohvaljen holistički pristup implemenacije preporuka FSAP-a, koji se, između ostalog, reflektuje kroz pripremu zakonskih rešenja kojima se značajno unapređuje institucionalni i pravni okvir nadzora nad finansijkim sistemom.

Muller je naglasio da značajna poboljšanja fiskalne pozicije i jačanje finansijske stabilnosti kreiraju realne osnove za unapređenje saradnje Svjetske banke sa Crnom Gorom, kroz davanje podrške u vidu garanacije IBRD-a za podršku fiskalnim reformama, koja bi dodatno olakšala pristup Crne Gore internacionalnim tržištima kapitala u 2017. godini.

“Dogovoreno je da se, u narednim mjesecima, ova saradnja dalje konkretizuje”, ističu u CBCG.

Muller je, takođe, pohvalio značajan napredak u implementaciji projekta unapređenja efikasnosti poreskog sistema usmjerenog na rast poreskih prihoda, kao i projekta upravljanja industrijskim otpadom, koji će doprinijeti održivom razvoju Crne Gore.

Na sastanku sa Muller-om, delegacija je podržana u zahtjevu za projektom reforme zdravstvenog sistema, kojim bi se unaprijedila njegova efikasnost i finansijska održivost.

U razgovoru sa potpredsjednikom MMF-a, Tao Zhang-om, i direktorom Evropskog odjeljenja MMF-a, Paul-om Thomsen-om, takođe je podržana fiskalna konsolidacija i spremnost za aktivnim upravljanjem javnim dugom. Ujedno, zvaničnici MMF-a su upozorili na rizik normalizacije monetarne politike u Americi i Evropi, koja bi mogla da dovede do rasta cijene zaduživanja na internacionalnim tržištima kapitala, prije svega zemalja u razvoju, uključujući i Crnu Goru.

Potpredsjednik Zhang i direktor Thomsen izrazili su spremnost MMF-a da pruži podršku Crnoj Gori u stabilizaciji javnog duga i sprovođenju fiskalne konsolidacije i reformi finansijskog sistema.

“U tom smislu, sa predstavnicima MMF-a  je ugovorena tehnička pomoć za implementaciju i podizanje kapaciteta bankarske supervizije, kao i supervizijskih kapaciteta i standarda Agencije za nadzor osiguranja. Za podršku jačanju prihodne strane Budžeta, ugovorena je tehnička pomoć za nastavak reforme poreske uprave i dizajn poreske politike, koja će doprinijeti konsolidacionim naporima Vlade”, kazali su u Vladi.

Send this to a friend