Ekonomija

Vlada da prihvati ponudu EPCG za preuzimanje Rudnika uglja

Sjednica savjeta

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmotrio je i usvojio Informaciju o javnoj ponudi za preuzimanje akcija Rudnika uglja Pljevlja a.d. objavljenoj od strane Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić i preporučio Vladi da prihvati javnu ponudu Elektroprivrede Crne Gore EPCG za preuzimanje 31,1117 odsto kapitala Rudnika uglja Pljevlja (RUP) koje su u državnom vlasništvu.

Rok za prihvatanje ponude je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 4. maja 2018, godine u 16:00 časova.

“Tokom diskusije ukazano je na činjenicu da je u vlasništvu Crne Gore 31,1117 odsto akcija RUP-a i 57,015 odsto akcija u EPCG, koja je ujedno i najveći kupac uglja proizvedenog u RUP-u sa učešćem koje ne pada ispod 90 odsto te da vertikalna integracija procesa proizvodnje predstavlja optimalno rješenje”, saopšteno je nakon sjednice Savjeta.

Navodi se da je nezavisni procjenitelj Deloitte d.o.o. Beograd obavio procjenu fer i investicione vrijednosti RUP-a te da je u skladu sa definicijom iz Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 13 (MSFI 13).

“Fer vrijednost akcije, kao cijena koja bi bila dobijena za prodaju imovine, plaćena za prenos obaveze u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum odmjeravanja, iznosila je, prema Izvještaju, na dan 31. decembra 2017. godine 6,40 eura. Investiciona vrijednost akcije, bazirana na potencijalnim poslovnim uštedama u poslovanju, prema Izvještaju, na isti dan je prema Izvještaju 6,90 eura”, navodi se u saopštenju.

Cijena akcija po kojoj se sprovodi postupak preuzimanja iznosi 6,40 eura po akciji i utvrdena je u skladu sa Članom 17, stav 4 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Elaboratom o procjeni fer vrijednosti akcija Rudnika uglja AD Pljevlja, koji je takođe sačinio Deloitte d.o.o Beograd.

“Javna ponuda sadrži i prag uspješnosti od 51 odsto što znači da se dobrovoljna javna ponuda smatra uspješnom ukoliko EPCG stekne najmanje 2.582.866 akcija ili 51 odsto ukupnog broja akcija RUP-a sa pravom glasa. U suprotnom, navedeno je u materijalu koji je Savjet usvojio, EPCG neće steći akcije RUP-a prijavljene u postupku dobrovoljne javne ponude za preuzimanje”, zaključuje se u saopštenju.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Sigurica
Gost
Sigurica

SVE JE UGLJENISANO… Pljevlja oči ne otvaraju…

Send this to a friend