Hronika

ANB ispituje tri slučaja finansiranja terorizma

Ilustracija

Agencija za nacionalnu bezbjednost formirala je tri predmeta u kojima provjeravaju više osoba koja se sumnjiče za finansiranje terorizma. Tajni agenti došli su do podataka da određeni državljani Crne Gore prenose novac na strana ratišta zbog čega su tražili provjere i od Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma (USPNFT).

U istragu je, takođe, uključeno i Specijalno državno tužilaštvo, piše Dan.

Prijave za sumnjivi novac stigle su u prvih šest mjeseci ove godine. U zvaničnim izvještajima USPNFT-a i Specijalnog državnog tužilaštva nije navedeno koliko lica je obuhvaćeno ovim provjerama. Ipak, u izvještaju USPNFT-a za prošlu godinu navedeno je da je zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca ili finansiranje terorizma privremeno blokirano više transakcija od oko osam i po miliona eura. Od tog iznosa blokirano je 5.522.495 eura i 3.425.783 dolara (oko 2,9 miliona eura).

Na otkrivanju lica koja finansiraju teroriste sarađuju USPNFT, nadležna državna tužilaštva, Agencija za nacionalnu bezbjednost.

U toku prvih šest mjeseci ove godine, kako je navedeno u vladinom izvještaju, USP- NFT je na svoju inicijativu proslijedila obavještenja iz svoje nadležnosti i to tužilaštvima 23 obavještenja, ANB-u pet, MUP-u 14.

Iz USPNFT je odgovoreno na zahtjeve predmetnim nadležnim državnim organima: MUP-u je odgovoreno na 14 zahtjeva, tužilaštvima na devet, a ANB-u na tri navedeno je u izvještaju Vlade.

Državljani Crne Gore uglavnom se spominju kao učesnici na ratištima u Siriji, a nekoliko njih, izgubilo je život ratujući za Islamsku državu (ISIL). U medijima su se, osim njih pojavljivala i imena nekoliko lica koja su navodno na ratištima i koja tamo uglavnom pomažu teroristima.

S obzirom na to da je registrovan veliki broj osoba koje idu na ratišta u Siriji, nadležni organi pokrenuli su procjene rizika od terorizma, a i u nedavnom izvještaju EUROPOJT-a navedeno je da povratnici sa ratom zahvaćenih područja predstavljaju najveći problem po pitanju terorizma u našoj državi. U izvještaju, u kojem je objedinjeno stanje više zemalja po pitanju terorističkih organizacija, konstatovano je da u Crnoj Gori dominiraju dvije radikalne grupe. Kao najopasniji su predstavljeni džihadisti, koji su vraćeni sa ratišta i koji već imaju stečena znanja i iskustva za ratovanje.

Navedeno je i da se umjerene grupe protive nasilnim metodama i teže da se distanciraju od radikalnih elemenata iz njihovih sredina.

Shodno propisima Krivičnog zakonika Crne Gore, osuđeni za finansiranje terorizma kazniće se zatvorom u trajanju do 10 godina.

Ko na bilo noji način obezbjeđuje ili prikuplja sredstva s ciljem da se ona koriste ili sa znanjem da će se koristiti u cijelosti ili djelimično za finansiranje vršenja krivičnih djela iz čl. 164,337,340,341, 342,343, 447, 447a, 4476, 447c, 447d, 448 i 449 ovog zakonika ili za finansiranje organizacija koje za cilj imaju vršenje tih djela ili pripadnika tih organizacija ili pojedinca koji za cilj ima vršenje tih djela, kazniće se zatvorom od jedne do deset godina. Sredstvima iz stava 1 ovog člana smatraju se sva sredstva, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na način sticanja i formu dokumenta ili isprave, uključujući elektronsku ili digitalnu, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na ta sredstva, uključujući bankarske iredite, pugne čekove, novčane naloge, hartije od vrijednosti, akreditive i druga sredstva propisuje član 449 KZ-a.

30 Komentara na "ANB ispituje tri slučaja finansiranja terorizma"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend