Hronika

Provjeravaju jesu li policajci maltretirali dječaka

ilustracija

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je tokom februara 2018. godine izvršilo kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika na osnovu tri pritužbe građana, a sve tri su odbačene kao neosnovane. Ipak, u jednom slučaju, i pored toga što nisu utvrđene činjenice i dokazi koji ukazuju na postojanje osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policajaca, radilo se o navodima o zlostavljanju od strane njih, te je izvještaj sa spisima predmeta sačinjenim u postupku unutrašnje kontrole dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu na dalji postupak, ocjenu i odlučivanje.

Baranka K.E. dostavila je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije prijavu protiv policijskih službenika Interventne jedinice Stanice policije CB Bar zbog načina postupanja prema njenom maloljetnom sinu K.A. 27. decembra 2017. godine.

U prijavi je navedeno da su službenici Interventne jedinice tog dana, oko 22.20, zaustavili K.A. i njegovog druga B.O. u Makedonskom naselju u Baru. Tom prilikom, kako piše u prijavi, K.A. je od policajaca pretrpio maltretiranje u vidu uvreda, psovki i psihičkog maltretiranja, zbog čega je na licu mjesta doživio zdravstvene tegobe i usled čega mu je prilikom pregleda u HMP u Baru od strane dežurnog ljekara konstatovan povišeni krvni pritisak, kao i uznemirenost i stres.

“U postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi nesporno ukazivali na postojanje osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika u vezi sa predmetnim slučajem, ali je, zbog činjenice da se u ovom slučaju radilo o navodima o zlostavljanju od strane policijskih službenika, izvještaj sa spisima predmeta sačinjenim u postupku unutrašnje kontrole dostavljen Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru na dalji postupak, ocjenu i odlučivanje piše u izvještaju MUP-a.

Send this to a friend