Djeca

Djeca pate zbog roditeljskih svađa

Poremećaj bračnih odnosa može se višestruko odraziti na kompletan razvoj djece. Tako su brojna istraživanja pokazala da djeca koja žive sa oba biološka roditelja u harmoničnoj zajednici pokazuju daleko najbolje rezultate u školi.

Za razliku od njih, djeca razvedenih roditelja i djeca koja žive u paklu narušenih bračnih odnosa, nerijetko u tinejdžerskoj dobi pribjegavaju alkoholu, cigareti i drugim porocima modernog doba. Takva djeca su nezainteresovana za obrazovanje i najčešće postižu veoma loše rezultate u školi.

Život u porodičnom okruženju koje karakteriše stalni sukob i svađe roditelja, uzima ogroman danak u razvoju djece. Takva djeca postižu veoma slabe rezultate na svakom životnom polju. Sve to ukazuje na činjenicu da loši bračni odnosi i poremećena harmonija bračnog života uzimaju ogroman danak u pravilnom odrastanju i formiranju zdrave ličnosti.

Dakle, dragi roditelji, imajte sve ovo na umu i znajte da je na vama ogromna odgovornost u podizanju zdravog i normalnog naraštaja.

Ugrizite se za jezik i dobro razmislite prije nego što započnete međusobne sukobe, prepirke i svađe. Na kraju, niko vam nije dao pravo da uništavate jedan novi život!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend