Djeca Poremećaj čitanja i pisanja kod djece

Negativne posljedice razvoda roditelja

ilustracija

Kao posljedica stresa, usred razvoda roditelja, kod djeteta se mogu javiti problemi sa savladavanjem tehnike čitanja i pisanja. Kako riješiti problem, savjetuje logopd dr Nataša Čabarkapa.

Pisanje i čitanje nisu laka stvar. Iako ih kao odrasli umnogome potcjenjujemo kao vještine jer su prva stvar koju u školi učimo, pisanje i čitanje nam daju bazu neophodnu za kasnije usvajanje školskog gradiva. Jedan od ometajućih faktora koji utiču na savladavanje tehnika čitanja i pisanja je svakako razvod roditelja. Dijete, zbog svog emotivnog stanja, ne može adekvatno da uči da čita i da piše. Ono što se veoma često dešava je da roditelji pomisle da dijete ima disleksiju i disgrafiju, što, takođe, može da utiče na dijete jer dobija etiketu tj. dijagnozu koja ga obilježava i izdvaja u odnosu na drugu djecu.

Djeca savladavaju ove vještine različitim tempom. Onda kada je tempo, po mišljenju roditelja ili nastavnika, prespor, roditelji se obraćaju logopedima i psiholozima.

Prvo na šta se sumnja jesu disleksija i disgrafija.

Disleksija predstavlja poremećaj u učenju čitanja ili u razumijevanju pročitanog, iako nema naznake da postoji ikakav intelektualni deficit ili poremećaj vida ili sluha.

Disgrafija sa druge strane, vidljiva je u vidu teškoća pri pisanju koje se manifestuju nepravilnim rukopisom tj. poremećajem lineacije (kao da slova iskaču iz redova) i grafomotornog čina (slova koja dijete piše imaju malo sličnosti sa slovima koje treba da piše).

Disleksiju i disgrafiju treba razlikovati od nesavladane tehnike čitanja i pisanja. Kod nesavladane tehnike čitanja i pisanja greške se javljaju nesistematski, nedosljedno i slične su greškama koje se javljaju u toku prvih koraka ovladavanja vještinama čitanja i pisanja.

Bilo da je u pitanju disleksija (koja najčešće ide u paketu sa disgrafijom i diskalkulijom, teškoćama pri savladavanju računanja) ili nesavladana tehnika čitanja, ima dosta prostora za rad. Nove metode rada sa djecom sa ovakvim teškoćama pokazuju odlične rezultate.

Roditelji, nemojte čekati da prođe vrijeme, da prođe raspust ili još jedna školska godina. Ukoliko ste primijetili da dijete ima problem u savldavanju tehnika čitanja i pisanja, odvedite ga kod stručnjaka koji će timskom procjenom (logoped, psiholog i reedukator psihomotorike) uvidjeti koji problem je u pitanju.

3

avatar
1000
3
0
0
 
3
bee geedelbojLeo
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
bee gee
Gost
bee gee

A da li radi ikakva analiza uticaja loseg braka na dijete

delboj
Gost
delboj

Ogromne.

Leo
Gost
Leo

Svi ovi poremećaji mnogo češće nastaju ako se živi u porodici punoj nasilja. A javljaju se i u normalnim porodicama takođe

Send this to a friend