Politika

Bitan kvalitet reformi, ne brzina otvaranja

Aleksandar Drljević

Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević očekuje skorije otvaranje preostala dva poglavlja 27 i 8, što će omogućiti bolje funkcionisanje tržišta i osigurati veću i kvalitetniju ponudu roba i usluga Imajući u vidu da je Austrija, kao jedan od prioriteta predsjedavanja EU postavila Zapadni Balkan i proširenje EU na države ovog regiona, Drljević očekuje da će nam svakako pomoći. Drljević u intervjuu za Dnevne novine kaže da je Crna Gora spremna za dalje jačanje administrativnih i institucionalnih kapaciteta koje će finalizovati reforme i uvesti nas u EU.

“Prethodni period je obilježio intenzivan rad u okviru poglavlja 27 i 8. Sprovedene su značajne reforme u ovim oblastima, čime smo ispunili sva početna mjerila. Kao što znate, pregovaračku poziciju za poglavlje 27. Životna sredina i klimatske promjene, smo predali EK još u februaru i imajući u vidu ohrabrujuće poruke iz Brisela, svakako očekujem da će ono biti otvoreno do kraja godine. Kad je riječ o poglavlju 8. Konkurencija, uskoro ćemo predati pregovaračku poziciju, tako da vjerujem da će i ovo poglavlje uskoro biti otvoreno”, kazao je Drljević.

On je istakao da je Austrija u dosadašnjem procesu pristupanja EU pružila značajnu političku i tehničku podršku.

“Ta podrška, koja je rezultat odličnih bilateralnih odnosa, ogleda se u desetinama tajeks i tvining programa koji su doprinijeli unapređenju stanja u oblasti vladavine prava, poljoprivrede, bezbjednosti hrane, elektronskih komunikacija i dr. Uvjeren sam da će ta saradnja u narednom periodu jačati, te da možemo računati na ekspertsku podršku Austrije i u drugim pregovaračkim poglavljima, što će, siguran sam doprinijeti kvalitetnijem ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja”, dodao je on.

Prema njegovim riječima Crna Gora je od otvaranja pregovora sa EU vrijedno radila da bis danas imala 31 otvoreno poglavlje, i takve ocjene su prirodan slijed događaja.

“U ovom procesu se definitivno rukovodimo kvalitetom reformi, a ne brzinom i očekujemo da će napredak svih zemalja ovog regiona biti vrednovan shodno ostvarenim rezultatima”, rekao je Drllević.

Glavni pregovarač je saopštio da Crnu Goru najviše izazova očekuje u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, borbu protiv kriminala i korupcije i bezbjednost, posebno zbog specifičnosti ovih oblasti i novog pristupa u pregovorima koji, osim kvalitetnog i efikasnog zakonodavnog i institucionalnog okvira težište stavlja na konkretne i mjerljive rezultate u ovim oblastima.

On je ocijenio i da Crna Gora ima potencijala da završi pregovore sa EU.

“Naša pregovaračka struktura, koja broji oko 1.400 ljudi je prilično raznovrsna. Osim ljudi iz sve tri grane vlasti, tu su i predstavnici civilnog sektora koji specifičnim znanjima i iskustvom doprinose da što kvalitetnije i efikasnije sprovodimo evropske obaveze”, kazao je Drljević.

2 Komentara na "Bitan kvalitet reformi, ne brzina otvaranja"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend