Politika

Krapović pita Stankovića: Šta je bilo sa prijavom protiv Kuljače i Lazovića

Dragan Krapović

Predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović uputio je otvoreno pismo Vrhovnom državnom tužilaštvu na čijem je čelu Ivica Stanković zatraživši mu da mu odgovori šta je urađeno sa krivičnom prijavom koju je Opština podnijela Specijalnom državnom tužilaštvu protiv Rajka Kuljače, Bora i Jova Lazovića i NN lica, zbog sumnje da su nanijeli višemilionsku štetu po opštinsku kasu.

U saopštenju se navodi da je uz krivičnu prijavu predat obiman dokazni materijal koji izaziva sumnju da je Opština Budva tokom 2010. godine, u vrijeme dok se na dužnosti predsjednika Opštine nalazio Kuljača, prodala zemljište na ekskluzivnoj lokaciji u centru grada, u neposrednoj blizini gradskog vrtića, Boru i Jovu Lazoviću “radi formiranja urbanističke parcele“, za kupoprodajnu cijenu od 2,78 miliona eura.

“Kupoprodajnim ugovorom između Opštine i Lazovića, bilo je predviđeno se taj ugovor “smatra raskinutim“ ukoliko Lazovići u ostavljenom roku ne isplate Opštini kupoprodajnu cijenu. Međutim, nakon isteka ostavljenog roka, Kuljača je sa Lazovićima zaključio aneks ugovora o kupoprodaji i dozvolio im da se bez isplate kupoprodajne cijene, dostavljanjem bankarske garancije koja u Opštini Budva ne postoji, uknjiže kao vlasnici na zemlji. Nakon toga su Boro i Jovo Lazović, bez plaćanja kupoprodajne cijene, nakon što je ugovor raskinut po automatizmu, založili ove nepokretnosti i tako uzeli zajam od 2.500.000,00 eura. Prednje izaziva sumnju da je Kuljača omogućio Lazovićima da pribave protivpravnu imovinsku korist na štetu Opštine Budva”, kaže Krapović.

Podsjeća da je imovinska šteta koja je nastala ovim sumnjivim poslovima po Opštinu do te mjere velika da je očekivao da će ga iz Vrhovnog i Specijalnog državnog tužilaštva već do sada obavjestiti o preduzetim radnjama u vezi sa podnijetom prijavom.

“Kako do danas, ni nakon četiri mjeseca od podnošenja krivične prijave sa obimnom dokaznom građom, niste obavjestili ni mene ni građane Budve o evenutalno preduzetim mjerama, smatram da sam prinuđen da reagujem ovim otvorenim pismom i izrazim očekivanje da ćete me u najskorije vrijeme obavjestiti o preduzetim aktivnostima”, naveo je on.

Osim toga, skreće pažnju da predmetna imovina nije privedena namjeni, te nije dobijeno odobrenje za gradnju i u tom smislu je potrebno da tužilaštvo u što hitnijem roku razmotri podnijete prijave.

“Ovo iz razloga što bi izgradnjom na predmetnom lokalitetu, pored nepovratne devastacije prostora, mogla da nastupi još veća šteta za Opštinu Budva. Smatramo da je cijeli posao nezakonit. Takođe, podsjećam Vas da su službenici Specijalnog državnog tužilaštva od momenta mog stupanja na funkciju iz opštinske arhive izuzeli spise i materijal u vezi nekoliko velikih i značajnih predmeta, za koje javnost očekuje da se konačno otvore. Naravno, to je bila situacija i za vrijeme ranijeg rukovodstva, te Vas pozivam da nas u granicama koje ne bi štetile samim krivičnim postupcima obavjestite i dokle se stiglo sa tim slučajevima”, naglašava Krapović u obraćanju.

Send this to a friend