Politika

Siniša Kusovac novi predsjednik opštine Tivat

Siniša Kusovac

Siniša Kusovac novi je predsjednik opštine Tivat, javlja Radio Tivat.

Rođen je 1967. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1992. godine. Magistarsku tezu “Menadžment u javnim i neprofitnim organizacijama“ odbranio je 1998., a zvanje doktora stekao je na istom fakultetu 2008. godine, odbranivši doktorsku disertaciju na temu “Tendencije savremenog sportskog menadžmenta u procesu prestrukturiranja i sprovođenja tranzicionih promjena“. U zvanje docenta biran je 2010. godine na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu. U martu 2013. izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast “Menadžment“, na Univerzitetu Union u Beogradu.

Tokom svoje karijere doc.dr Siniša Kusovac bio je zaposlen u Direkciji Javnih Prihoda Crne Gore kao načelnik prinudne naplate u Filijali Budva (1992 -1998), a zatim i kao rukovodilac Ekspoziture Tivat (1998 – 2004).

Obavljao je dužnost direktora Direkcije za investicije i razvoj u Opštini Tivat (2004 – 2010), da bi se od 2010. našao na čelu Fakulteta za menadžment Herceg Novi, kao dekan ove institucije.

Oženjen je, otac je troje djece i sa suprugom i djecom živi i radi u Tivtu.

5 Komentara na "Siniša Kusovac novi predsjednik opštine Tivat"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend