Politika PRVI PREDSJEDNIK SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE, CRNOGORSKOG VIJEĆA EVROPSKOG POKRETA I FONDACIJE SVETI PETAR CETINJSKI

Vujošević: Crne Gore nema bez Crnogoraca

Foto: Pobjeda

Dok je ova vlast meandrirala u izboru političkih ciljeva, mitropolit Amfilohije je imao jasne ciljeve i nespornu inteligenciju i posvećenost da ih ostvaruje. Po ličnom autoritetu izdigao se iznad brojnih snisishodljivaca u vrhu i po dubini institucija i tako postigao moć da negira i sami pravni poredak “fildžan“ države. Očigledni simbol njegove premoći stoji na vrhu Rumije, istakao je u intervjuu Pobjedi Ilija Vujošević, prvi predsjednik Socijaldemokratske partije, Crnogorskog vijeća evropskog pokreta i Fondacije Sveti Petar Cetinjski

Opet je otvoreno bolno pitanje podjele pravoslavaca u našoj zemlji Crnogorci i Srbi. Je li Zakon o slobodi vjeroispovijesti jedini uzrok, zašto Crna Gora nije sposobna duže od vijeka da ,,izađe“ iz ove podjele?

VUJOŠEVIĆ : Naravno, ne. Ima jedna mudrost koja kaže da niko nije tako slijep kao onaj koji neće da vidi. Zakon nije bio uzrok podjela ni osamnaeste, ni četrdeset prve, ni osamdeset devete-jer ga nije bilo. Ranije ni danas, osim kao povod da velikosrpski nacionalisti, pod egidom SPC koja je masovnim litijama izašla izvan prostora “porte i oltara”, vrate Crnu Goru “za Goleš planinu”. Pritom mislim da su podjele, i onda i danas, mnogo više bolne za Crnogorce zato što im Srbi (ne svi, naravno) osporavaju nacionalni i državni subjekti vitet, a obrnuto nikada!

Uz duboko poštovanje svim etničkim zajednicama, Crne Gore nema bez Crnogoraca. Kao ni Srbije bez Srba, Engleske bez Engleza itd. Koje to pravo nemaju Srbi (koji toliko insistiraju na svojoj ugroženosti) koje ja kao Crnogorac imam? Zato moje ekskluzivno pravo ne znam. Da znam, uvjeravam ih da bih se borio da mi to pravo bude uskraćeno, dok ne bude i njima dato.

I obrnuto pitanje: da li postoji neko pravo koje jakao Crnogorac faktički nemam, a koje tobože ugroženi Srbi u Crnoj Gori ekskluzivno uživaju? Postoji. Navešću samo jedno. Pravo na otvorena vrata u preko 600 crkava i manastira svete Crnogorske crkve mojih predaka, što su ih oni o svojem sirotinjskom brašnjenicima, u minulim vjekovima podizali i branili. Oko toga i svega drugog ja ću smatrati neotuđivim pravom i dužnošću da branim makar onaj šesto pedeset hiljaditi dio Crne Gore koji mi, valjda, rođenjem pripada.

Smatrate li da pozivanjem na protestne litije, kao i time što još nijesu procesuirali ustavnu inicijativu koju su najavili povodom Zakona, SPC procjenjuje da će vlast pokleknuti pod pritiskom okupljanja naroda? Ili na ovaj način pojačavaju “pregovaračku poziciju” u susret potpisivanju temeljnog ugovora države Crne Gore i SPC?

VUJOŠEVIĆ: Po suštini svog crkvenog bića SPC je lojalna državi matici Srbiji. Svetosavlje je klerikalno bogoslovlje koje sakralizuje srpsku naciju i teži da viši i niži crkveni kler preuzme odlučujući uticaj u zemlji. Nedovoljno nacionalno osviješćena državna uprava, i sama došla na talasu te mitologije, dopustila je Srpskoj crkvi da se ponaša kao moćan feudalac, čak više nego u njenoj matičnoj državi.

Dok je ova vlast meandrirala u izboru političkih ciljeva, mitropolit Amfilohije je imao jasne ciljeve i nespornu inteligenciju i posvećenost da ih ostvaruje. Po ličnom autoritetu izdigao se iznad brojnih snisishodljivaca u vrhu i po dubini institucija i tako postigao moć da negira i sami pravni poredak “fildžan“ države. Očigledni simbol njegove premoći stoji na vrhu Rumije. Naša država pred njim stoji kao onaj ljubavnik u pjesmi: „Ti mi ne možeš toliko zapovijedati, koliko sam ja spreman da ti se pokoravam”.

Na razne adrese vlasti smo tri decenije na to uzaludno upozoravali, ali je najčešći odgovor sa prve adrese bio da se radi o “kvazi intelektualnim trućanjima umišljenih i eskluzivnih Crnogoraca”. Kako sam daleko od centara moći jedne ili druge strane, neću spekulisati u procjenama kako će se ovo završiti: rušenjem vlasti, ili temeljnim ugovorom. Ali zbog Crne Gore, a ne zbog vlasti, bogu se molim da to bude ovo drugo.

Koji je motiv protestnih litija, da li je to zaista briga SPC o crkvama ili se pribojavaju otkrivanja nelegalnih registracija i gubitka monopola koji decenijama imaju u Crnoj Gori?

VUJOŠEVIĆ: Mislim da je u prvom redu gubitak monopola po kome su crkve i manastiri, uz kriminalne radnje naše koruptivne administracije, dobile eksteritorijalni status. U vrijeme turbulentnih političkih prilika koje su joj išle na ruku devedesetih godina SPC je upisala u vlasništvo 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta koje je bilo u narodnom ili državnom vlasništvu i većinu crkava i manastira. Što je još gore, namjerno i organizovano devastira crkveno kulturno nasljeđe i time zatire identitet koji je temelj postojanja svakoga naroda. Da budem ciničan, koliki je obim nepovratnih devastacija, to više i nijesu naše već njihove svetinje. Koliko znam, neka crkva može imati imovinu u drugoj državi samo ako je u ugovornom odnosu sa tom državom. Tako, na primjer, u Beču SPC ima svoju imovinu, ali ona na tu imovinu plaća porez i pokorava se zakonima te države.

Vjerujete li da postoji ozbiljan, strategijski, sukob Mitropolije cetinjsko primorske i centrale SPC u Beogradu ili je riječ samo o taktičkim neslaganjima?

VUJOŠEVIĆ: Pa i da nijesam imao preča posla, nijesam obrazovan za praćenje unutrašnjih odnosa u Srpskoj ili nekoj drugoj crkvi. Znam ponešto o njenim ranijim raskolima, ali oko današnjih vrućih tema kao što su Kosovo i Crna Gora pretpostaviću da se može raditi samo o taktičkim manevrima. Kako tvrde poznavaoci državno-crkvenih odnosa, posebno na pravoslavnom Istoku, poslije urušavanja komunizma nije došlo ni do kakve duhovne obnove u hrišćanskom smislu riječi. Sa dotadašnje margine crkva se pojavila na društvenoj sceni da klerikalizacijom osigura za sebe mjesto u tranzicijskim strukturama, a u nekim slučajevima i kao snaga koja postaje dio vlasti. To je bilo ne samo nespojivo sa učenjem jevanđelja i očekivanom „duhovnom obnovom”, već je to bio znak jednog neobičnog retrogradnog procesa koji i danas traje.

Kolika je krivica DPS vlasti i njihovih tajnih trgovina sa SPC što danas, 14 godina od nezavisnosti, još nijesmo regulisali pitanje položaja vjerskih zajednica u Crnoj Gori?

VUJOŠEVIĆ: Ogromna i neoprostiva. U ovakvim strateškim poduhvatima tajming je često od presudne važnosti. U našem ličnom, pa i u životu države, skupo se plaća hamletovska neodlučnost, kada nećemo nešto uraditi kad možemo, pa ne možemo kad hoćemo. Tu ne pomaže naknadna pamet.

Sa mnogih adresa stižu optužbe na račun vlasti da je ovaj Zakon usvojen ciljano, u izbornoj godini, kako bi se aktuelizovala priča o podjelama u zemlji, što navodno ide u prilog DPS-u. Kako to komentarišete?

VUJOŠEVIĆ: Moguće, ali je i ovo poodavno bilo došlo na red. Za Vučića i sve partije Srbije, bolna tema i “„kamen u želucu” je Kosovo. Mada se očekivalo da će Milošević oktobra 88-e, poslije Vojvodine, krenuti na Kosovo “da bi Srbija iz tri dela, opet bila cijela”, on se mitingaškim marševima ustremio na Crnu Goru. Ima tu neke analogije i sa sadašnjim (ne)prilikama u manifestacionom i u svakom drugom djelovanju srpskih političkih, medijskih i crkvenih centara moći. Umjesto Kosova koje je sada kao u basni nedostupno “zeleno grožđe”, treba frustrirane birače fokusirati na odbranu svetinja u Crnoj Gori. Neću sasvim isključiti ni DPS visoku školu izbornih marifetluka, ali sam uvjeren da je u ovom slučaju prije riječ o pitanju koje je poodavno na njihovoj agendi.

Vjerujete li da će biti procesuirani svi nezakoniti upisi u katastar i daje vlast spremna da imenuje one koji stoje iza nezakonitih upisa?

VUJOŠEVIĆ: Ako je Crna Gora pravna država da! Koliko god se trudio, ipak ne mogu naći opravdanje za ovu vlast koja svojim autoritetom nije nametnula lojalnost prema ovoj državi, čak ni dijelu administracije koju je sama instalirala. Dakle, onoj desetinama hiljada brojnoj administraciji za koju smo iz Skupštine od funkcionera vladajuće koalicije mogli čuti nevjerovatnu tvrdnju. Rekao je da bi se kladio da, ako bi u državnoj administraciji proveli referendum za nezavisnu Crnu Goru, da bi ga izgubili! Pa đe mi to živimo i o čemu se ovđe radi?

 Što je, prema Vašem mišljenju, uzrok nesporne masovnosti protetsnih litija koje organizuje SPC? Smatrate li da su to zaista razlozi vjere ili je riječ i o socijalnom nezadovoljstvu?

VUJOŠEVIĆ: Sve zajedno. Jasno je da Srbija nije i ko zna da li će se ikada pomiriti sa nezavisnošću Crne Gore! Da ironija bude veća, od tri istorijska prekida njene nezavisnosti dva su, veoma krvavo, proveli srpski dinasti rođeni na Ribnici i na Cetinju. A uskoro će i popis. Kad smo kod ove čuvene crnogorsko-srpske klackalice, cilj je jasan: obezbijediti da su Crnogorci malo ili nimalo brojniji od Srba, da dominantno govore srpski jezik i da su svi pravoslavci vjernici SPC. l što je onda Crna Gora nego druga srpska država?

No, nezavisno od Zakona i litija, naše političke i druge elite moraju postaviti ključno pitanje: da li lojalnost građana ovoj državi mogu osigurati konfuzne političke, surove socijalne i još surovije ekonomske doktrine i prakse? Pogotovo za mlade u litijama, kao i za one koji nijesu tamo, rođene u nesrećnim devedesetim, koji ne vide perspektivu u partitokratskoj državi dubokih socijalnih nejednakosti. Pa tako, zamoreni tranzicijom i mršavim plodovima „liderstva u regionu”, građani se svrstavaju u dvije vrste litija. Jedna, privremeno ili trajno, vodi našu mladost preko granica. Druga je ritualna i višekraka, socijalno i ideološki šarolika, poput krstaške vojske koja ide na Jerusalim da „po cijenu života” oslobodi Hristov grob od nevjernika. Obije litije su naša tužna slika i moraju stati jer Crnoj Gori ne nose ništa dobro.

Pravoslavna crkva stara ideja DPS-a

Kako tumačite ideju predsjednika države Mila Đukanovića o formiranju jedinstvene pravoslavne crkve u Crnoj Gori? Smatrate li da je to izvodljivo?

VUJOŠEVIĆ: To je programska ideja DPS-a, par godina poslije referenduma. Moram priznati da je meni i onda i danas nejasna, jer je nikada nijesu detaljnije elaborirali, pa mi se čini i nemoguća, poput kvadrature kruga. Podržavam pravo Crnogoraca na svoju autokefalnu pravoslavnu crkvu koju su do 1918. imali vjekovima, a da država, shodno evropskoj praksi i suverenom kapacitetu, pravno uredi položaj vjerskih zajednica koje imaju šedište u nekoj drugoj državi. SPC je srpska nacionalna institucija, biće i ostaće za vijeki vjekova, pa ma što o tome mislio Đukanović i njihovi ideolozi.

Institucije i intelektualci nesmiju da ćute

Većina kulturnih i naučnih institucija, pa i veliki broj crnogorskih intelektualaca, ćuti odešavanjima povodom Zakona. Kako to tumačite?

VUJOŠEVIĆ: Misija naučnih i kulturnih institucija i intelektualaca nije samo da djeluje u zadatim datostima, nego da te datosti i mijenjaju. Ili kako je to govorio Andrlć: „Dolaze vremena kada valja svaku belegu potvrditi, sve ispite polagati mnoga mudrost pokazuje laka i nemoćna, a mnoga osećanja slaba i varljiva“

Međutim, sada kao toliko puta ranije, mnogi su “poput svetog istočnjačkog majmuna zatvorili oči, pokrili uši i čvrsto držali zatvorena usta”, kako je to 90-ih govorio Filip David.

“Ne znam. Ne interesuje me. Ne zavisi to od mene” bile su njihove uobičajene reakcije kojima su racionalisali svoj građanski kukavičluk. Treba znati da se izgubljeni svijet pravednosti i čistote obnavlja tako što svaki čovjek pojedinačno svojim jakim moralnim stavom daje važan i nezamjenjljiv prilog toj obnovi. Što je svijet gori, truliji i zapušteniji, vjera u njegovo obnavljanje mora biti jača i istrajnija. Za Crnu Goru vrijedi se boriti ali za onu pravednu, antifašističku i građansku, a ne teokratsku koja to, srećom, nije od knjaza Danila, a ni za ovu nartitokratsku koja to. nažalost, jeste poslije AB (kontra)revolucije. Čvrsto vjerujem da je borba za modernu Crnu Goru najpravedniji istorijski cilj ove i narednih generacija.

31

avatar
1000
26
5
0
 
30
LovcenskaVeskoLSCGJaaJaa
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Lovcenska
Gost
Lovcenska

Crna Gora ne moze postojati bez Crnogoraca, ali bogme Crna Gora ne moze postojati ni bez Srba ! Crna Gora mora imati vlast koja moze upravljati takvom Crnom Gorom !

LSCG
Gost
LSCG

Istina. Ja sam Crnogotac i 0ostovalac nase slavne istorije i Vladicine stolice , od Sv Petra do Mitropolita Anfilohija

Kengur
Gost
Kengur

Crna Gora ce se zastkti od ovih koji bi da je ruse

Podgoricanin
Gost
Podgoricanin

Dosta su nas posrbljavali i vodili nasu drzavu iz Beograda, ne moze vise

KolenicaMolaben
Gost
KolenicaMolaben

U pravu je 100% nedeljom i četvrtkom na litiju sa svim crnogorcima!

Nenad
Gost
Nenad

Očekivao sam od Profesora, kao nekadašnjeg lidera SDP, partije koja u svom program ima ekonomiju kao centralnu temu, da stanju u toj oblasti posveti veću pažnju. Naime, sa ovakvim potencijalima ( u prvom redu prirodnim ) Crna Gora bi mogla biti najljepše mjesto za život u Evropi i šire. Tada je mladi ljudu ne bi bespovratno napuštali, a teme kao… Više »

Jaa
Gost
Jaa

Bravo. Rijetko normalan komentar. Kad ljudima sa strane kažem đe živim,njima nije jasno da tako nešto postoji i da nije pretvoreno u raj na zemlji.

Vesko
Gost
Vesko

U pravu, ali zar ne vidiš kakvi smo? Da Švajcarce ovdje naseliš napravili bi od nas super državu za 10-20 godina. Ovako ništa, jer negativna selekcija, odabir po pogodnosti i interesu onoga ko bira a ne po zasluzi, ne vodi napretku.

Pracka
Gost
Pracka

propaganda propaganda…narod vas je procitao…da, vas koji nudite mrznju….

Bar_pamti
Gost
Bar_pamti

Nikad posrbice nece prezalit referendum

Liberal
Gost
Liberal

Meni je najzalije ovih naivnih crnogoraca sto idu na te litije,ni ne znaju koja je svrha toga a misle da je religijski skup

Neka čoče
Gost
Neka čoče

„ U Crnoj Gori žive Srbi, ima ih koji se izjašnjavaju islamske i katoliče vjere”.
Sve ostalo je politika, bježanje od stvarnosti, afera, …korupcije, kriminala, udara,… udara na zdravi razum,…

Volim te zeleno
Gost
Volim te zeleno

Vidim, bas ti je zdrav razum, a neka čoče!

lumix
Gost
lumix

Ovo o referendumu u državnoj administraciji za nezavisnu Crnu Goru je 100% tačno. Adminstracija se danas sastoji u većini od mladih ljudi – generacija naslijednika onih koji su devedesetih bili bliski vlasti. Ta prva generacije je bila totalno lojalna Slobodanu Miloševiču i njegovim idejama. Ono su vaspitali ove današnje službenike.

Vesko
Gost
Vesko

A i birali su po sistemu privucimo oponente, samo neka nas glasaju, neki od njih su nam i rodjaci, a za Crnogorce ćemo lako, ionako su za Crnu Goru. Osom toga, podjećaju nas to da smo i mi bili za Srbiju donedavno.

Srdja
Gost
Srdja

Sjajno!!! Istinito do bola

Dvosmjeran
Gost
Dvosmjeran

Dje radis?

Anonimus
Gost
Anonimus

Ovaj izgleda da je malo skuplji

Mijo
Gost
Mijo

Svaka čast.

Narcis Zgubidan
Gost
Narcis Zgubidan

Zašto se nije skinulo ono ruglo sa rumije,zašto se krstionica nije srušila,vlada je tu morala bit neumoljiva,zašto se puštilo toliko monaha u zemlju koji su godinama trovali narod po slavama i svetkovinama a i tajno?!

Jaa
Gost
Jaa

Nemate kohones. Veri simpl.

VanzemaljacPG
Gost
VanzemaljacPG

Nema leba bez motike, moj Vujoševiću!

GNK
Gost
GNK

патриоте што су опљачкали државу

free samples
Gost
free samples

nemoze Crna Gora bez nas Crnogoraca ali moze bez DPS i privjezaka njegovih!!!
I to mnogo bolje!

Srđan
Gost
Srđan

Šta su po nacionalnosti državljani Austrije? Austrijanci ili Nemci? Kako to da nemci imaju dve države?

Mugambe
Gost
Mugambe

Svaka čast profesore !!

Kuronja😎
Gost
Kuronja😎

Mislis bez DPS ovaca…?😎

KPJ
Gost
KPJ

ZIVJELA JUGOSLAVIJA I TITOVO DOBA

TITO
Gost
TITO

VRATITE SE U JEDNOPARTIJSKI SISTEM
TO BI VAM BOLJE ISLO
OVAKO MUKA NA CRNOGORCE I MUKA NA SRBE MUSLIMANE I OSTALE

Bnjj
Gost
Bnjj

Od koga braniteCg od svog naroda. Patriote vidite li da Cg umire, iseljava se, sve manje đece se rađa, prošetajte van Pg malo po Cg. Sve živo ste opljačkali uništili ste živote ljudima

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Gost
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Vaskrsnu I ovaj
🤣

Send this to a friend