Društvo

Radusinović: Još jedna blamaža Univerziteta

Igor Radusinovic

Senat Univerziteta Crne Gore preinačio je, kako nezvanično saznaje Pobjeda, odluku Vijeća Elektrotehničkog fakulteta o angažovanju redovnog profesora dr Igora Radusinovića na predmetu računarske mreže na brodovima na Pomorskom fakultetu u Kotoru.

Vijeće ETF-a predložilo je profesora Radusinovića, koji je izabran internim oglasom, ali je Senat, kako piše Pobjeda, zbog toga što je on “u nastavi na matičnom fakultetu opterećen” više od 50 odsto, predložio saradnicu u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu dr Anđelu Draganić, koja, kako piše u prijedlogu odluke, “nema propisanu normu časova”.

Članovi Senata juče su se elektronskim putem izjašnjavali o ovoj odluci, a stav je da Draganić bude angažovana.

Profesor Radusinović kazao je juče Pobjedi da nije upoznat sa konačnom odlukom Senata, jer je sjednica bila elektronska, ali ne sumnja da će ovo tijelo donijeti odluku da se Draganić izabere za nastavnika na predmetu računarske mreže na brodovima, uz mentorstvo dr Irene Orović.

“Od 1994. radim u oblasti telekomunikacionih mreža u koje spadaju i računarske mreže. Završio sam osnovne studije na ETF Podgorica, a magistarske i doktorske studije na smjeru Telekomunikacione mreže ETF Beograd, dokazao sam se kroz naučno-istraživački i stručni rad u oblasti telekomunikacionih mreža kroz više stotina radova i desetine projekata. Izabran sam u zvanje redovnog profesora, između ostalih i na predmetima računarske mreže na našem fakultetu. U međuvremenu je Rektorski kolegijum donio odluku da se odluka Vijeća ETF-a preinači, zbog mog navodnog preopterećenja i predložio koleginicu Draganić, koja je nedavno doktorirala, ali iz potpune druge oblasti dok se oblašću računarskih mreža ne bavi, nema adekvatno obrazovanje i reference. Previdjeli su i činjenicu da je i koleginica jednako preopterećena, te da su sada to gotovo svi nastavnici i saradnici na našem fakultetu, jer nam se u normu, računaju i primijenjene studije, na koje se nijesmo birali”, objasnio je Radusinović.

Senat je, kako je navedeno u prijedlogu odluke, “u duhu afirmacije sopstvenih mladih kadrova, sa doktoratom i njihove pripreme za izvođenje nastave”, a konstatujući da Vijeće ETF-a nije poštovalo sugestiju da se uzme u obzir norma prijavljenih kandidata, predložilo Draganić.

Predloženi kandidat Vijeća ETF (Radusinović) ima više od 50 odsto norme na matičnom fakultetu, dok saradnik sa doktoratom (Draganić) nema normu napisano je u prijedlogu odluke.

To, prema riječima prof. Radusinovića, nije valjana argumentacija.

Kategoričan je da ni “koleginica Draganić, kao ni njena mentorka, prorektorka Irena Orović nijesu kompetentne da obavljaju nastavu u toj oblasti”.

“Iznio sam malo neprijatan podatak članovima Senata, da je koleginica Draganić tokom studiranja stekla samo osnovno obrazovanje iz oblasti telekomunikacija kojoj ovaj predmet pripada, na trećoj godini akademskih studija, i to iz dva predmeta u kojima je stekla, svega, zadovoljavajuću ocjenu. Zamislite da takav kandidat treba da bude profesor, koji je kasnije na specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama, preskočio 15-ak predmeta iz ove oblasti, nije radio magistarsku i doktorsku tezu iz nje, nema nijedan naučni rad iz oblasti računarskih mreža. Njen izbor je još jedna blamaža Univerziteta i potencijalno velika prevara studenata Pomorskog fakulteta kojima će po svoj prilici nastavu držati dr Draganić uz mentorstvo prorektorke Orović. Svima treba da je u interesu da našu djecu podučavaju kompetentni predavači tako da se moramo zamisliti o motivima izbora dr Draganić”, kategoričan je Radusinović.

Preinačenje odluke Vijeća ETF-a, prema njegovom mišljenju, “dio je scenarija, koji ima kontinuitet, u kome se ljudi iz Rektorata obračunavaju sa profesorima Elektrotehničkog fakulteta”.

“Ovo je već deseti slučaj, ako dobro brojim, u zadnjih devet mjeseci, u kome se brutalno krše prava kolega sa ETF-a. Između ostalog, nama je otet projekat BIOICT Centar izvrsnosti. Našem dekanu u zakonskom roku nije sprovoden postupak za izbor u zvanje redovnog profesora. Poništen je konkurs za izbor u zvanje na koji se javio jedan od naših najboljih mladih kolega iz formalnih razloga. Koleginici za izbor u zvanje redovnog profesora izmišljaju neka pravila koja su suprotna postojećoj legislativi visokog obrazovanja. ETF nije usamljen u ovakvom postupanju Rektorata ne znam šta više neakademski treba da urade pa da se shvati da se stvari na Univerzitetu Crne Gore hitno moraju mijenjati, naravno akademskim putem”, naglasio je Radusinović.

124 Komentara na "Radusinović: Još jedna blamaža Univerziteta"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend