Društvo

Želite u Vojsku Crne Gore? Obuka od 2019. godine

Mladi u Crnoj Gori imaće priliku da 2019. godine prođu kroz vojnu obuku koja će trajati dva mjeseca. Za vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka biće obezbijeđena besplatna ishrana, uniforma, smještaj i obuka, a u nekim slučajevima i prevoz. Uz to, primaće i vojničku platu, potvrđeno je Pobjedi iz Ministarstva odbrane.

Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da je dobrovoljno služenje vojnog roka jeftiniji pristup koji omogućava držanje solidne rezerve ljudstva. Ova novina dolazi 13 godina nakon što je Vojska Crne Gore ukinula obavezu služenja vojnog roka.

Jedan od razloga za uvođenje dobrovoljnog služenja vojnog roka je zainteresovanost mladih ljudi, što su, kako navode iz Ministarstva, pokazale analize i istraživanja. Takođe, Dugoročnim planom razvoja odbrane predviđeno je uvođenje dobrovoljnog služenja vojnog roka kao jedan od prioritetnih ciljeva. Uvođenjem dobrovoljnog služenja vojnog roka želimo ostvariti bolji kontakt sa građanima Crne Gore, posebno mladim ljudima, koji su naša ciljna grupa, kao potencijalna baza za regrutovanje budućih pripadnika VCG pojašnjavaju iz Ministarstva.

Aktivna i pasivna rezerva

Oni koji prođu obuku imaće, kako ističu, prednost kod prijema u rezervni sastav, u aktivnu rezervu, u profesionalnu vojnu službu, te kao vojnici po ugovoru, podoficiri, oficiri, civilna lica u službi u Vojsci, kadeti ili vojni stipendisti.

Vojni analitičar Radić ocjenjuje za Pobjedu da je dobrovoljno služenje vojnog roka neophodno ako Vojska Crne Gore namjerava da dio potreba za ljudstvom podmiri aktivnom i pasivnom rezervom.

„Ljudi su vojsci potrebni i bez ljudske snage niz zadataka vojske ne može da se izvrši. Važno je za Crnu Goru da može povećati broj ljudi u kratkom roku za, na primjer, podršku civilnim vlastima i stanovništvu kada se nađu pod udarom sila prirode ili se desi velika nesreća“, kaže Radić.

On dodaje da se za članstvo u NATO takođe očekuje da Vojska Crne Gore ima ljudi za redovne smjene u misijama u inostranstvu i za zadatke kod kuće.

Finansije

Kada je riječ o finansijskoj opravdanosti uvođenja dobrovoljnog služenja vojnog roka, iz Ministarstva odbrane kažu da se tačan iznos finansijskih sredstava ne može sa sigurnošću utvrditi.

Preliminarna procjena je da troškovi ishrane, uniforme, smještaja, usluga i obuke, ne uključujući vojničku platu i troškove zdravstvenog pregleda, po vojniku iznose oko 2.850 eura za dva mjeseca. Finansijska sredstva za ovu namjenu biće planirana Zakonom o budžetu za 2019. godinu preciziraju iz Ministarstva. Koncept dobrovoljnog služenja vojnog roka još uvijek nije završen. Planirano je da se do 2019. godine stvore svi uslovi, uključujući i izmjenu Zakona o VCG, čime će se stvoriti pravni osnov za uvođenje dobrovoljnog služenja vojnog roka. U tom smislu potrebna je saglasnost Skupštine Crne Gore pojašnjavaju iz Ministarstva odbrane.

Radić smatra da je dobrovoljno služenje jeftiniji pristup koji omogućava držanje solidne rezerve ljudstva.

„Ako se plate samo profesionalci, to je visok trošak i kod izuzetno niskih plata u VCG, jer je budžet skroman pa kada se pomnoži broj vojnika i plate profesionalnih, vojnici su znatan dio u strukturi troškova“, objašnjava on.

Vojnici koji budu na dobrovoljnom služenju vojnog roka imaće određenu vrstu naknade, vojničku platu.

Visina će, kako navode iz Ministarstva, biti određena podzakonskim aktom, koji će donijeti Vlada Crne Gore.

Rukovanje oružjem i upravljanje mašinama

Jedan od benefita vojne obuke je i mogućnost dobijanja sertifikata o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem, koji će biti priznat od strane odgovarajućih državnih organa ističu iz Ministarstva odbrane. Pored toga, neki vojnici će, kako dodaju, tokom obuke sigurno biti osposobljeni za upravljanje građevinskim mašinama, za šta obuka u privatnoj režiji nije jeftina.

Osim toga, 60 dana provedeno u uniformi može se posmatrati i kao svojevrstan „probni rad“, kroz koji će mladi ljudi upoznati Vojsku i procijeniti da li bi mogli i željeli da postanu njeni pripadnici, odnosno profesionalni vojnici poručuju iz Ministarstva.

Dužina dobrovoljnog služenja vojnog roka trajaće 60 dana i sadržaće teme iz opšte vojne obuke.

Iz Ministarstva odbrane navode da je zamišljeno da u početku primaju do 100 vojnika godišnje, dva puta po 50 vojnika. Ukoliko broj zainteresovanih bude veći od planiranog, predviđena je mogućnost povećanja broja vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka.

Obuka za dobrovoljno služenje vojnog roka biće organizovana u Centru za obuku u Danilovgradu, gdje postoje odgovarajući kapaciteti za smještaj do 50 vojnika u svakom momentu. Pored smještajnih kapaciteta i vojničkog restorana, Kasarna „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu ima i potrebne poligone za obuku, vježbalište sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima, automatizovano strelište za gađanje iz pješadijskog naoružanja i sportske poligone dodaju iz Ministarstva.

Send this to a friend