Tag - Mateo Salvini

Evropa Izvor:

Nova dimenzija prkosa-Rim

U ponoć je istekao rok koji je Evropska unija dala Italiji da preradi svoj državni budžet. Umjesto toga, Rim ne odustaje od budžeta sa ukalkulisanim deficitom...

Send this to a friend